Πολυσυχνότητα διπλού τόνου

Τι είναι η σηματοδότηση πολλαπλών συχνοτήτων διπλού τόνου;

Η σηματοδότηση πολλαπλών συχνοτήτων διπλού τόνου (επίσης γνωστή ως DTMF) είναι μια τεχνολογία τηλεπικοινωνιών για τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ τηλεφωνικών συσκευών και τηλεφωνικών κέντρων μέσω ηχητικών τόνων εντός ζώνης που αποστέλλονται μέσω φωνητικών συχνοτήτων. Με απλά λόγια, η σηματοδότηση DTMF μεταφράζει τους ήχους από το πάτημα πλήκτρων στα πληκτρολόγια τηλεφώνου σε αναγνώσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών για την επεξεργασία των εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων.

Ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιακών εταιρειών που ονομάζεται The Bell System εισήγαγε το DTMF το 1963. Στη συνέχεια έγινε σήμα κατατεθέν ως «Touch-Tone» για χρήση σε τηλέφωνα με κουμπιά. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τηλεφωνική σηματοδότηση από και προς το τοπικό κέντρο, αν και το DTMF κατέστησε δυνατή την κλήση από απόσταση και σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως σε τηλεπικοινωνίες και τηλεφωνικά κέντρα.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, η πολλαπλή συχνότητα σηματοδότησης διπλού τόνου χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό οκτώ συχνοτήτων ήχου που μεταδίδονται σε ζεύγη για να αντιπροσωπεύσει δεκαέξι σήματα, που αντιπροσωπεύονται από τα δέκα αριθμητικά ψηφία, τα γράμματα A έως D και τα σύμβολα # και *. Τα γράμματα A, B, C, D, κατέληξαν να πέφτουν από τις τηλεφωνικές συσκευές και χρησιμοποιούνται κυρίως σε ραδιοεξοπλισμό και ελέγχους εσωτερικών δικτύων τηλεφωνικών εταιρειών.

Σε τι χρησιμοποιείται η σηματοδότηση πολλαπλών συχνοτήτων διπλού τόνου;

Το DTMF λειτουργεί εκχωρώντας οκτώ διαφορετικές συχνότητες ήχου στις γραμμές και τις στήλες του πληκτρολογίου. Κάθε σειρά κλήσης ορίζεται από χαμηλή συχνότητα τόνου και κάθε στήλη από υψηλή συχνότητα τόνου. Όταν πατηθεί ένα πλήκτρο που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό ή σύμβολο, το τηλέφωνο δημιουργεί έναν τόνο που συνδυάζει ταυτόχρονα σήματα υψηλής συχνότητας και χαμηλής συχνότητας. Αυτό το μοναδικό ζεύγος σημάτων μεταδίδεται στη συνέχεια στην τοπική ανταλλαγή και αποκωδικοποιείται για να καθοριστεί ποιος αριθμός κλήθηκε και πώς να δρομολογηθεί η κλήση κατάλληλα. Το DTMF μπορεί να μεταδοθεί μέσω ενεργών τηλεφωνικών γραμμών, διαδικτύου και ραδιοφώνου.

Η κύρια λειτουργία της σηματοδότησης πολλαπλών συχνοτήτων διπλού τόνου είναι η αναγνώριση του καλούμενου αριθμού και των πληροφοριών διαδικασίας από τους πελάτες. Η DTMF χρησιμοποιείται σε διάφορους κλάδους που κυμαίνονται από τις τηλεπικοινωνίες (εισερχόμενα/ εξερχόμενα τηλεφωνικά κέντρα) και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών) έως τους ασφαλιστικούς και υγειονομικούς οργανισμούς. Στα τηλεφωνικά κέντρα, η σηματοδότηση DTMF χρησιμοποιείται κυρίως για την επεξεργασία αιτημάτων χρηστών, τη λήψη πληροφοριών αναγνώρισης και τη δρομολόγηση τηλεφωνικών κλήσεων με βάση τις καταχωρίσεις του πληκτρολογίου που πραγματοποιεί ο καλών. Επιπλέον, η τεχνολογία DTMF χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα ΔΦΑ(Διαδραστική φωνητική απόκριση) και ΑΔΚ (Αυτόματη διανομή κλήσεων) για την πλοήγηση στα μενού κατά την κλήση και τη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων πελατών.

Call center features for better customer experience

Try out all LiveAgent's features today.

Η χρήση της σηματοδότησης DTMF έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

  • Υψηλότερη ασφάλεια

Όσον αφορά την απόκτηση εισόδου χρήστη, η σηματοδότηση πολλαπλών συχνοτήτων διπλού τόνου παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Διαβεβαιώνει τους καλούντες ότι τα ευαίσθητα δεδομένα τους (όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.) προστατεύονται και είναι ασφαλή από κακόβουλες προθέσεις. Καθώς το ανθρώπινο αυτί δεν μπορεί να ερμηνεύσει τους τόνους DTMF, οι ευαίσθητες πληροφορίες των πελατών παραμένουν απομονωμένες από τους αντιπροσώπους και τα συστήματα καταγραφής κλήσεων.

  • Μειωμένη πιθανότητα σφαλμάτων

Με τεχνολογία πολλαπλών συχνοτήτων διπλού τόνου, υπάρχει μόνο ένα σημείο εισαγωγής δεδομένων. Χωρίς το DTMF, ο καλών θα έπρεπε να διαβάσει τα δεδομένα καθώς ο αντιπρόσωπος θα έπρεπε να τα πληκτρολογήσει στην εφαρμογή του υπολογιστή του, αυξάνοντας την πιθανότητα σφαλμάτων και στα δύο άκρα.

  • Βελτιωμένες μετρήσεις τηλεφωνικού κέντρου

Η απόκτηση εισόδου χρήστη μέσω σηματοδότησης πολλαπλών συχνοτήτων διπλού τόνου μπορεί επίσης να βελτιώσει αρκετές μετρήσεις κέντρου εισερχομένων κλήσεων, όπως ο Μέσος Χρόνος Χειρισμού (AHT). Δεδομένου ότι οι αντιπρόσωποι δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τα στοιχεία του χρήστη πίσω στον καλούντα για να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια της εισόδου, η μέση διάρκεια μιας αλληλεπίδρασης με έναν καλούντα μειώνεται. Επιπλέον, η αυξημένη ασφάλεια που παρέχεται από το DTMF μπορεί να συμβάλει σε βελτιωμένα επίπεδα ικανοποίησης πελατών.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ παλμικής κλήσης και κλήσης DTMF;

Η παλμική κλήση και η κλήση πολλαπλών συχνοτήτων διπλού τόνου (DTMF) είναι τα δύο συστήματα που χρησιμοποιούνται στην τηλεφωνική σηματοδότηση για τον προσδιορισμό του αριθμού τηλεφώνου που καλεί ένας καλών. Κατά την παλμική κλήση, οι παλμοί δημιουργούνται με γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση της τηλεφωνικής σύνδεσης. Η παλμική κλήση υποδεικνύει κάθε ψηφίο στον αριθμό τηλεφώνου με μια σειρά κλικ που αντιστοιχεί μόνο σε αυτό το ψηφίο. Έτσι το 1 παριστάνεται με ένα κλικ, το 2 με δύο κλικ κ.ο.κ. Οι αριθμοί καλούνται με ένα μικρό κενό μεταξύ των παλμών προκειμένου να προσδιοριστεί ένα ψηφίο από το επόμενο. Η τεχνολογία παλμικής κλήσης δεν χρησιμοποιείται πλέον ενεργά.

Η κλήση DTMF χρησιμοποιεί διαφορετικούς τόνους για να υποδείξει διαφορετικό αριθμό. Έτσι, αντί να στέλνει πολλαπλά σήματα για κάθε ψηφίο, θα χρειαστεί να στείλει μόνο ένα για καθένα. Πριν από την εισαγωγή της κλήσης DTMF, τα δίκτυα τηλεφωνικής επικοινωνίας εξαρτώνταν από την παλμική κλήση. Ωστόσο, είχε το μειονέκτημα ότι περιοριζόταν στις τοπικές συνδέσεις ανταλλαγής και απαιτούσε έναν ενδιάμεσο χειριστή για τη σύνδεση υπεραστικών κλήσεων. Από την έναρξη λειτουργίας του DTMF, η κλήση με touch-tone έγινε η κύρια μέθοδος κλήσης που σταδιακά αντικατέστησε την παλμική κλήση (μαζί με τα σχετικά περιστροφικά τηλέφωνα). Παρ ‘όλα αυτά, τα περισσότερα τηλεφωνικά συστήματα που χρησιμοποιούν τονική κλήση μπορούν επίσης να αναγνωρίσουν και να λειτουργήσουν με παλμική κλήση.

Efficient call center software just one click away

Start your 14-day free trial, no credit card required.

Frequently asked questions

Τι είναι η σηματοδότηση πολλαπλών συχνοτήτων διπλού τόνου;

Η πολλαπλή συχνότητα σηματοδότησης διπλού τόνου (DTMF), που ονομάζεται επίσης touch-tone, είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνιακή σηματοδότηση μέσω ενεργής τηλεφωνικής γραμμής στη ζώνη συχνότητας φωνής μεταξύ συσκευών επικοινωνίας. Κάθε φορά που καλείται ένας αριθμός, το DTMF αποκωδικοποιείται από το τοπικό κέντρο ανταλλαγής για να δρομολογήσει την κλήση. Τα συστήματα DTMF χρησιμοποιούν οκτώ διαφορετικά σήματα συχνότητας που μεταδίδονται σε ζεύγη (ένα υψηλής συχνότητας και ένα χαμηλής συχνότητας) για να αντιπροσωπεύσουν 16 διαφορετικούς αριθμούς, γράμματα και σύμβολα.

Σε τι χρησιμοποιείται η σηματοδότηση πολλαπλών συχνοτήτων διπλού τόνου;

Σήμερα, η τεχνολογία σηματοδότησης DTMF χρησιμοποιείται ευρέως στον κλάδο των τηλεφωνικών κέντρων για τη δρομολόγηση εισερχόμενων κλήσεων χρησιμοποιώντας τις καταχωρήσεις του πληκτρολογίου που γίνονται από τον καλούντα και την επεξεργασία αιτημάτων χρήστη. Όταν συνδυάζεται με διαδραστική φωνητική απόκριση (ΔΦΑ), το DTMF παρέχει αυτόματη επιλογή μενού αυτοεξυπηρέτησης και συλλέγει ευαίσθητα δεδομένα πελατών. Ως εκ τούτου, έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως μειωμένη πιθανότητα σφαλμάτων, υψηλότερη ασφάλεια και βελτιωμένες μετρήσεις (μειωμένος μέσος χρόνος διαχείρισης κλήσεων).

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ παλμικής κλήσης και κλήσης DTMF;

Η παλμική κλήση και η φωνητική κλήση πολλαπλών συχνοτήτων διπλού τόνου (ηχητική κλήση) είναι οι δύο μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην τηλεφωνική σηματοδότηση για την αναγνώριση του καλούμενου αριθμού. Η παλμική κλήση χρησιμοποιεί διαφορετικούς παλμούς σήματος για να υποδείξει τον αριθμό τηλεφώνου που καλείται από έναν καλούντα, ενώ η κλήση DTMF χρησιμοποιεί συγκεκριμένους τόνους για να δείξει τον αριθμό. Από την εισαγωγή του DTMF, η παλμική κλήση έχει χάσει τη σημασία της. Η τονική κλήση έχει γίνει πλέον το πρότυπο για τις τηλεφωνικές εταιρείες παγκοσμίως.

Πίσω στο Γλωσσάρι Δημιουργία ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμού

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας ΄μας δίνετε την άδειά σας να χρησιμοποιούμε cookies όπως περιγράφεται από πολιτική απορήττου και cookies.

×
Προγραμματίστε μία ατομική κλήση και ανακαλύψτε πως μπορει το LiveAgent να ωφελήσει την επιχείρησή σας.

Είμαστε διαθέσιμοι σε πολλές ημερομηνίες

Προγραμματίστε ένα demo