Δωρεάν Δοκιμή

Τηλεφωνικό κέντρο εξερχόμενων κλήσεων

Τι είναι ένα Τηλεφωνικό Κέντρο Εξερχόμενων Κλήσεων;

Σε αντίθεση με ένα τηλεφωνικό κέντρο εισερχόμενων κλήσεων το οποίο χρησιμοποιείτε κυρίως για τη λήψη κλήσεων, το τηλεφωνικό κέντρο εξερχόμενων κλήσεων χρησιμοποιείται για τη διενέργεια εξερχόμενων σε δυνητικούς και υπάρχοντες πελάτες εκ μέρους της επιχείρησής σας. Κατά παράδοση, τα τηλεφωνικά κέντρα εξερχόμενων κλήσεων εστιάζουν στο telemarketing και στην επικοινωνία με πελάτες με τον σκοπό της επιπλέον πώλησης. Ωστόσο, λόγω του αντίκτυπου της νομοθεσίας και της πίεσης των πελατών κατά τις ψυχρές κλήσεις, τα τελευταία χρόνια διενεργείται αυξανόμενος αριθμός κλήσεων σε υπάρχοντες πελάτες για την παροχή προληπτικής εξυπηρέτησης.

Γιατί χρησιμοποιούνται τα τηλεφωνικά κέντρα εξερχόμενων κλήσεων;

Σήμερα, οι συνηθέστερες υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου εξερχόμενων κλήσεων περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία lead και προοπτικής πώλησης
 • Παράλληλη και επιπλέον πώληση σε υπάρχοντες πελάτες
 • Κλήσεις διατήρησης πελατών (διαχείριση ανανέωσης)
 • Προληπτική εξυπηρέτηση πελατών (π.χ. ενημέρωση πελατών για βλάβες της υπηρεσίας, καθυστερήσεις, κλπ.)
 • Προγραμματισμένες επανακλήσεις πελατών
 • Έρευνα αγοράς και συλλογή πληροφοριών
 • Ανατροφοδότηση και έρευνα ικανοποίησης πελατών
 • Ορισμός ραντεβού
 • Συλλογή χρεών

Τα τηλεφωνικά κέντρα εξερχόμενων κλήσεων συνήθως λειτουργούν με λογισμικό cloud και είναι σχεδιασμένα να βοηθούν τις επιχειρήσεις να επικοινωνούν ενεργά με δυνητικούς και υπάρχοντες πελάτες με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων. Οι εκπρόσωποι επικοινωνίας εξερχόμενων κλήσεων αναμένεται να κάνουν μεγάλο αριθμό κλήσεων ανά ώρα – αυτή ή δραστηριότητα συνήθως πραγματοποιείται με τη χρήση διάφορων τύπων dialer. Κάποια από τα βασικά στατιστικά των τηλεφωνικών κέντρων εξερχόμενων κλήσεων που πρέπει να παρακολουθούνται είναι το κλείσιμο με την πρώτη κλήση, το ποσοστό μετατροπής, οι κλήσεις ανά εκπρόσωπο, οι κλήσεις ανά λογαριασμό, το ποσοστό πωλήσεων ανά επαφή, ο χρόνος αναμονής, το ποσοστό αναπάντητων, η μέση διάρκεια κλήσης, το ποσοστό διαχείρισης λίστας ποσοστό κλεισίματος, η ποιότητα/ συμπεριφορά στις κλήσεις και το κέρδος ανά πετυχημένη κλήση.

https://youtu.be/SyvXUDe3g6A

Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τηλεφωνικά κέντρα εξερχόμενων κλήσεων

Τα τηλεφωνικά κέντρα εξερχόμενων κλήσεων μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιος χαρακτηριστικές προκλήσεις. Αφού η φύση των εξερχόμενων κλήσεων είναι παρεμβατική και προκύπτει από την ανάγκη της επιχείρησης και όχι των πελατών (με εξαίρεση τα αιτήματα επανάκλησης και την προληπτική εξυπηρέτηση), οι πελάτες είναι πιθανό να είναι αμυντικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στην κλήση. Αυτό σημαίνει ότι οι εξερχόμενες κλήσεις μπορεί να προκαλέσουν άγχος στους εκπροσώπους καθώς πρέπει να αντιμετωπίσουν διαρκή επίμονη άρνηση, αδιαφορία ή και αγένεια.

Εκτός από τη διαχείριση της ευαίσθητης ισορροπίας μεταξύ του να αποτελούν ευπρόσδεκτη διακοπή και μία ανεπιθύμητη ενόχληση, τα τηλεφωνικά κέντρα εξερχόμενων κλήσεων πρέπει να τηρούν τους νόμους περί προστασίας καταναλωτή και το σχετικό μητρώο, οπότε απαιτείται μία προσεκτικά σχεδιασμένη επικοινωνιακή πρακτική.

Call center memes

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης λογισμικού τηλεφωνικού κέντρου εξερχόμενων κλήσεων

Αυξήστε τις πωλήσεις και το κέρδος

Κάντε περισσότερες πωλήσεις επικοινωνώντας με δυνητικούς πελάτες ή μεγιστοποιήστε την αξία ζωής του πελάτη επικεντρώνοντας στις ευκαιρίες επιπλέον ή παράλληλης πώλησης.

Διατηρήστε περισσότερος πελάτες

Όταν πρόκειται για ανανέωση προϊόντος ή υπηρεσίας, μία κλήση είναι ένας πολύ καλός τρόπος να επικοινωνήσετε με τον πελάτη, και να κάνετε μία ειλικρινή συζήτηση αποτρέποντας την μετακίνησή του.

Στρατηγικές για την αύξηση πωλήσεων

Βελτιώστε την εξυπηρέτηση πελατών

Βελτιώστε συνολικά την εξυπηρέτηση πελατών σας και την εμπειρία του πελάτη επικοινωνώντας προληπτικά με πελάτες προτού οι ίδιοι αντιμετωπίσουν πρόβλημα ή χρειαστεί να ζητήσουν βοήθεια.

Λάβετε ανατροφοδότηση από του πελάτες

Η κλήση είναι ένας πολύ εξατομικευμένος τρόπος λήψης ανατροφοδότησης από τους πελάτες. Βελτιστοποιήστε την διαδικασία καλώντας και συλλέγοντας περισσότερες πληροφορίες μέσα από μία εκτενή συζήτηση.

Κατάταξη εκπροσώπων

Ενισχύστε την αποδοτικότητα των εκπροσώπων

Με το λογισμικό εξερχόμενων κλήσεων, οι εκπρόσωποι έχουν πάντα πρόσβαση στα στοιχεία κάθε πελάτη, πράγμα που επιτρέπει αποδοτικότερες, λεπτομερέστερες και προσωποποιημένες επικοινωνίες.

Παρακολουθήστε σημαντικά στατιστικά

Παρακολουθήστε σημαντικά τηλεφωνικού κέντρου και δείκτες (KPI) για να έχετε πλήρη εικόνα της απόδοσης των ομάδων πωλήσεων και εξυπηρέτησής σας και των σημείων που επιδέχονται βελτίωσης.

Τηλεφωνικό κέντρο εξερχόμενων κλήσεων

Start your free trial today

Design your own outbound call center and improve your outreach today. Curious about all the opportunities?

Free trial

Ποιες λειτουργίες διαθέτει το LiveAgent για τηλεφωνικά κέντρα εξερχόμενων κλήσεων;

Το cloud λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου του LiveAgent υποστηρίζει λειτουργικότητα τηλεφωνικού κέντρου εισερχόμενων κι εξερχόμενων κλήσεων. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά από τις ομάδες εξυπηρέτησης και πωλήσεων για την επικοινωνία με δυνητικούς και υπάρχοντες πελάτες.

Δυνατότητα click-to-call

Το διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο του LiveAgent έχει τη δυνατότητα κλήσης οποιουδήποτε αριθμού μέσω διαδικτύου. Διενεργήστε εξερχόμενες κλήσεις σε δυνητικούς πελάτες – από τον πίνακα του LiveAgent, ενώ επισκέπτεστε την ιστοσελίδα τους. Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη σε ομάδες πωλήσεων. Ενθαρρύνει τους εκπροσώπους να κάνουν περισσότερες συζητήσεις και ελαττώνει τον χρόνο της χειροκίνητη πληκτρολόγησης.

inbound-call-LiveAgent

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους πελάτες

Το λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου του LiveAgent προσφέρει ενσωματωμένο CRM καθώς συνεργάζεται και με άλλους μεγάλους παρόχους CRM. Ένα CRM προσφέρει στους εκπροσώπους σας άμεση πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες των πελατών, μεταξύ των οποίων προσωπικά στοιχεία, ιστορικό αγορών και ιστορικό υπηρεσιών. Με αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες, μπορούν να κάνουν αποδοτικά παράλληλες και επιπλέον πωλήσεις σχετικών υπηρεσιών / προϊόντων ή να προσφέρουν προληπτικά εξυπηρέτηση.

CRM

Απεριόριστες ηχογραφήσεις κλήσεων

Με απεριόριστες ηχογραφήσεις κλήσεων, οι πελάτες μπορούν με ασφάλεια να αποθηκεύουν όλες τις κλήσεις του πελάτη και τα ηχητικά μηνύματα και να έχουν πρόσβαση σε αυτά κατά το δοκούν μέσω του λογαριασμού τους στο LiveAgent. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο όταν οι εκπρόσωποί σας χρειάζονται κάποια υπενθύμιση του τί συνέβη σε προηγούμενες επαφές με σκοπό να επικοινωνήσουν με τους πελάτες για σχετικές προσφορές.

Unlimited-call-recordings

Στατιστικά τηλεφωνικού κέντρου

Η λειτουργία ενσωματωμένων στατιστικών του LiveAgent παρακολουθεί ποικιλία στατιστικών και δεικτών (KPI) ενός τηλεφωνικού κέντρου. Δημιουργήστε διαφορετικές αναφορές για να έχετε πλήρη εικόνα της απόδοσης του τηλεφωνικού σας κέντρου, με λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για κάθε εκπρόσωπό σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τομείς που απαιτούν βελτίωση, να ενισχύσετε τους αποδοτικούς εκπροσώπους και να υποστηρίξετε όποιον το χρειάζεται

call-center-software-LiveAgent

Πως να ρυθμίσετε το λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου εξερχόμενων κλήσεων του LiveAgent

Το τηλεφωνικό κέντρο εξερχόμενων κλήσεων του LiveAgent μπορεί να ρυθμιστεί σε λίγα λεπτά.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο LiveAgent και πατήστε Κλήση
 2. Πατήστε Αριθμοί
 3. Πατήστε στο πορτοκαλί κουμπί Δημιουργία
δημιουργήστε το κουμπί κλήσης
 1. Επιλέξτε τον πάροχο VOIP (το πάροχο VOIP από τον οποίο προμηθευτήκατε τον αριθμό σας)
Voyced-VoIP-provider-LiveAgent
 1. Εισάγετε ένα όνομα (μπορεί να είναι οτιδήποτε, χρησιμοποιείται απλά για να θυμάται ποιο νούμερο είναι)
 2. Επιλέξτε το τμήμα στο οποίο θα δρομολογηθούν οι εισερχόμενες κλήσεις
 3. Εισάγεται το πρόθεμα κλήσης
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο Ηχογράφηση Κλήσεων αν επιθυμείτε να ηχογραφείτε όλες τις εισερχόμενες/εξερχόμενες κλήσεις
 5. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σύνδεσής του παρόχου VOIP σας (Hostname, Όνομα Χρήστη, Κωδικό)
 6. Πατήστε Προσθήκη Αν ο τηλεφωνικός αριθμός προστέθηκε επιτυχώς και είναι ενεργός θα εμφανιστεί δίπλα του μία πράσινη τελεία.
 7. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επεξεργασία και το IVR.

Ρυθμίστε στο IVR σας και τα μηνύματα καλωσορίσματος με αυτόν τον οδηγό IVR (welcome/offline messages).

 1. Αφού ρυθμίσετε το IVR, πατήστε Διαμόρφωση
 2. Πατήστε Κλήση
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις
 4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις κατά προτίμηση και πατήστε Αποθήκευση
 5. Χρησιμοποιήστε αυτό τον οδηγό για να προσθέσετε τα φυσικά και ψηφιακά τηλέφωνά σας στην οθόνη Συσκευές
 6. Στη συνέχεια, προωθήστε αυτόν τον οδηγό στους εκπροσώπους σας ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν τις κατάλληλες συσκευές για να απαντούν σε κλήσεις

Δοκιμάστε το LiveAgent Σήμερα​

Προσφέρουμε σαν υπηρεσία γνωριμίας τη μεταφορά από τις πιο δημοφιλείς λύσεις για help desk

3,000+ αξιολογήσης Trustpilot GetApp G2 Crowd

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου εξερχόμενων κλήσεων;

Σε αντίθεση με τα λογισμικά εισερχόμενων κλήσεων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση εισερχομένων κλήσεων πελατών, τα λογισμικά εξερχόμενων κλήσεων σχεδιάζονται για να βοηθούν τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα μεγάλο όγκο εξερχόμενων κλήσεων και να διασφαλίσουν υψηλή απήχηση στους πελάτες. Αυτόματη κλήση, ηχογράφηση κλήσης, εργαλεία αναφοράς κλήσεων, ενσωματώσεις CRM είναι κάποια από τα βασικά μας χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι λύσεις που προσφέρουμε για τηλεφωνικό κέντρο εξερχόμενων κλήσεων.

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του λογισμικού τηλεφωνικού κέντρου εξερχόμενων κλήσεων;

Τα συστήματα λογισμικού τηλεφωνικού κέντρου εξερχόμενων κλήσεων χρησιμοποιούν ποικιλία εργαλείων κλήσης (dialer) για να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία κλήσης ώστε να πραγματοποιούνται περισσότερες κλήσεις, σε λιγότερο χρόνο - πιο αποδοτικά από ένα από απλό επαγγελματικό τηλεφωνικό σύστημα. Αυτό διασφαλίζει την ενίσχυση της παραγωγικότητας των εκπροσώπων και την αύξηση του κέρδους για τις επιχειρήσεις.

Ποιος χρησιμοποιεί λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου εξερχόμενων κλήσεων;

Το λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου εξερχόμενων κλήσεων χρησιμοποιείται κυρίως από ομάδες πωλήσεων για να κάνουν κλήσεις ψυχής και θερμής πώλησης και να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες της εταιρείας σε επίδοξους πελάτες, καθώς και να κάνουν παράλληλες ή επιπλέον πωλήσεις σε υπάρχοντες πελάτες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από ομάδες υποστήριξης πελατών για λόγους προληπτικής επικοινωνίας με τους πελάτες. 

Πως μπορεί το λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου εξερχόμενων κλήσεων να βοηθήσει ομάδες εξυπηρέτησης πελατών;

Το λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου εξερχόμενων κλήσεων μπορεί να είναι ένα πολύ αποδοτικό εργαλείο εξυπηρέτησης πελατών για B2B και B2C επιχειρήσεις. Επικοινωνώντας με πελάτες προσφέροντας προληπτική, προσωπική υποστήριξη, οι ομάδες εξυπηρέτησης μπορούν να ελαττώσουν τον αριθμό εισερχόμενων κλήσεων και να αυξήσουν συνολικότερα την ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών.

Χρειάζεστε λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων;

Αν χρειάζεστε λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου για να διαχειρίζεστε βασικά εισερχόμενες κλήσεις - θα πρέπει να επιλέξετε εργαλεία για τηλεφωνικά κέντρα εισερχόμενων κλήσεων. Αν αναζητάτε ένα λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου για να επικοινωνείτε με επίδοξους πελάτες και να κάνετε πωλήσεις κατά κύριο λόγο - α πρέπει να επιλέξετε εργαλεία για τηλεφωνικά κέντρα εξερχόμενων κλήσεων. Ίσως επίσης σκεφθείτε ενοποιημένες λύσεις που περιλαμβάνουν δυνατότητες εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.

Πίσω στο Γλωσσάρι Δημιουργία ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμού

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας ΄μας δίνετε την άδειά σας να χρησιμοποιούμε cookies όπως περιγράφεται από πολιτική απορήττου και cookies.

×
Προγραμματίστε μία ατομική κλήση και ανακαλύψτε πως μπορει το LiveAgent να ωφελήσει την επιχείρησή σας.

Είμαστε διαθέσιμοι σε πολλές ημερομηνίες

Προγραμματίστε ένα demo