Δωρεάν Δοκιμή
  • Features
  • Διαχωρισμός καρτελών

Διαχωρισμός καρτελών

Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς να χειριστείτε μία καρτέλα όπου ένας πελάτης χρειάζεται να λύσει πολλά ζητήματα κατάλληλα για διαφορετικούς αντιπροσώπους/τμήματα; Με τη δυνατότητα Διαχωρισμός Καρτέλας, μπορείτε να επιλύσετε και τα δύο προβλήματα πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από ποτέ.

Πώς λειτουργεί;

Όταν λαμβάνετε μία Καρτέλα όπου ένας πελάτης χρειάζεται να λύσει δύο ή περισσότερα διαφορετικά ζητήματα, απλώς κάνετε κλικ στο κουμπί Διαχωρισμός. Αυτό θα δημιουργήσει ένα αντίγραφο της αρχικής καρτέλας με έναν νέο αριθμό αναφοράς και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ως μία κανονική, χρήσιμη καρτέλα με όλες τις λειτουργίες ως συνήθως. Ας δούμε ένα σχήμα για το πώς λειτουργεί:

Παράδειγμα

Ο πελάτης σας David ψάχνει πώς να ρυθμίσει και να διαμορφώσει την προεπιλεγμένη του διεύθυνση e-mail για επικοινωνία μέσω e-mail με πελάτες και επίσης εάν υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής των κουμπιών συνομιλίας από τους σχεδιαστές μας. Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι είναι μια περίπτωση κατάλληλη για δύο διαφορετικά τμήματα και ο αντιπρόσωπος υποστήριξης πελατών θα χρησιμοποιήσει τώρα τη δυνατότητα Διαχωρισμός Καρτέλας για να διαχωρίσει και να εκχωρήσει την καρτέλα σε άλλους, πιο κατάλληλους αντιπροσώπους/τμήματα.

Το κουμπί Διαχωρισμός απλώς αναπαράγει την καρτέλα με έναν νέο αριθμό αναφοράς και ο αντιπρόσωπος μπορεί να την εκχωρήσει στο σωστό Τμήμα.

Η επικοινωνία στην Καρτέλα Α, σχετικά με τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση μιας διεύθυνσης email, θα συνεχιστεί στην αρχική καρτέλα. Η επικοινωνία σχετικά με τις δυνατότητες σχεδιασμού θα γίνει στην Καρτέλα Β, με νέο αριθμό αναφοράς και αντιπρόσωπο.

Solve problems more efficiently

Split tickets that contain multiple requests into two to ensure faster problem resolution. Try it today. No credit card required.

Start free 14-day trial

Πόροι γνωσιακής βάσης

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo