Δωρεάν Δοκιμή

ΓΚΠΔ

Το LiveAgent δεσμεύεται για το απόρρητο, την ασφάλεια, τη συμμόρφωση, και τη διαφάνεια. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει την υποστήριξη της συμμόρφωσης των πελατών μας με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (“ΓΚΠΔ”), ο οποίος καθίσταται εκτελεστός στις 25 Μαΐου 2018.

GDPR-LiveAgent

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη Συμμόρφωση ΓΚΠΔ του LiveAgent.

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo