Δωρεάν Δοκιμή

Κανόνες

Τι είναι οι κανόνες αυτοματισμού;

Οι κανόνες αυτοματισμού είναι ενέργειες συστήματος που εκτελούνται αυτόματα εάν πληρούνται προκαθορισμένες συνθήκες. Χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά καρτελών σε συγκεκριμένα τμήματα, την προσθήκη ετικετών, τη σήμανση καρτελών ως ανεπιθύμητων ή την επίλυση καρτελών. Οι κανόνες αυτοματισμού είναι γενικά διαθέσιμοι σε όλα τα προηγμένα λογισμικά κέντρων εξυπηρέτησης και μπορούν να ενεργοποιηθούν από τη δράση, να ενεργοποιηθούν από το χρόνο ή με βάση ΣΕΥ.

Rules-feature-LiveAgent

Πώς λειτουργούν οι κανόνες αυτοματισμού;

Τα συστήματα που περιέχουν κανόνες αυτοματισμού κάνουν περιοδικούς αυτο-ελέγχους στο παρασκήνιο. Εάν το σύστημα διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενός συγκεκριμένου κανόνα, ο κανόνας εκτελείται αυτόματα.

Γιατί είναι σημαντικοί οι αυτόματοι κανόνες;

Οι κανόνες αυτοματισμού είναι εξαιρετικά επωφελείς για κάθε επιχείρηση με υψηλό όγκο καρτελών, επειδή μπορούν να εκτελέσουν συνηθισμένες και επαναλαμβανόμενες εργασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα κύρια οφέλη των κανόνων αυτοματισμού είναι:

 • Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα/ροή εργασίας αντιπροσώπου
 • Βελτιωμένοι χρόνοι απόκρισης
 • Λιγότερο περιθώριο για ανθρώπινο λάθος
 • Μειωμένο κόστος υποστήριξης και εξοικονόμηση χρόνου
Peter Komornik

LiveAgent combines excellent live chat, ticketing and automation that allow us to provide exceptional support to our customers.

Peter Komornik, CEO
logo slido black

Ποιοι τύποι κανόνων αυτοματισμού υπάρχουν στο LiveAgent;

Κανόνες δράσης

Οι κανόνες δράσης είναι βασικοί κανόνες που ενεργοποιούνται από τη δράση. Οι χρήστες του LiveAgent μπορούν να ρυθμίσουν μια δράση και μια ενέργεια, και όταν πληρούνται οι συνθήκες δράσης, η ενέργεια εκτελείται. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που θα εκχωρεί αυτόματα οποιαδήποτε καρτέλα περιέχει τις λέξεις “χρέωση” ή “πληρωμή” στο τμήμα χρέωσης.

Create-rule-in-LiveAgent

Κανόνες χρόνου

Οι κανόνες χρόνου βασίζονται στο χρόνο και συνεπώς εκτελούνται μόνο όταν πληρούνται οι συνθήκες χρόνου του κανόνα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν κανόνα που θα ζητά από το σύστημα να επικοινωνεί αυτόματα με έναν πελάτη εάν δεν έχει απαντήσει στο μήνυμα σας εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, όπως 48 ώρες.

Κανόνες ΣΕΥ

Οι κανόνες ΣΕΥ μπορούν να εφαρμοστούν μόνο στη ρύθμιση ΣΕΥ και δεσμεύονται σε επίπεδα ΣΕΥ. Ένα παράδειγμα κανόνα ΣΕΥ θα μπορούσε να είναι η αλλαγή του επιπέδου ΣΕΥ μίας καρτέλας ή η διακοπή της εκτέλεσης άλλων κανόνων.

Put an end to repetitive tasks

Discover endless automation opportunities with our free-14 day trial. No credit card required.

Start free trial

Τι μπορείτε να κάνετε με τους κανόνες αυτοματισμού στο LiveAgent;

Οι κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν όταν:

 • Δημιουργείται μία καρτέλα από ένα email
 • Δημιουργείται μία καρτέλα
 • Αλλάζει η κατάσταση μίας καρτέλας
 • Μία καρτέλα μεταφέρεται
 • Προστίθεται μια ομάδα μηνυμάτων εκτός σύνδεσης
 • Ένας αντιπρόσωπος λαμβάνει μία βαθμολογία
 • Αλλάζουν οι ετικέτες μίας καρτέλας

Όροι που μπορούν να εφαρμοστούν στους κανόνες

 • Θέμα
 • Από
 • Πιστό αντίγραφο
 • Απόκρυψη αντιγράφου
 • Προς
 • Σώμα
 • Κατάσταση καρτέλας
 • Η καρτέλα δημιουργήθηκε (ημερομηνία)
 • Η καρτέλα άλλαξε (ημερομηνία)
 • Η καρτέλα διαγράφηκε
 • URL παραπομπής έναρξης καρτέλας
 • Προτεραιότητα καρτέλας
 • Τελευταίο μήνυμα
 • Κατάσταση αντιπροσώπου που έχει ανατεθεί
 • Προσαρμοσμένο πεδίο
 • Τμήμα καρτέλας
 • Η καρτέλα εκχωρήθηκε σε
 • Ομάδα πελατών
 • Δημιουργήθηκε από πρόσκληση
 • Ετικέτες καρτέλας

Ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν από κανόνες

 • Μεταφορά καρτέλας
 • Επίλυση καρτέλας
 • Διαγραφή καρτέλας
 • Αλλαγή προτεραιότητας καρτέλας
 • Αλλαγή επιπέδου ΣΕΥ
 • Επισήμανση ως ανεπιθύμητης
 • Επισήμανση ως μη ανεπιθύμητης
 • Εκκαθάριση καρτέλας
 • Αποστολή απάντησης
 • Αλλαγή θέματος καρτέλας
 • Κλήση URL
 • Αλλαγή ετικέτας
 • Αφαίρεση ετικέτας
 • Αποστολή mail σε
 • Παύση άλλων κανόνων
 • Αίτημα HTTP

Πώς μοιάζουν οι κανόνες αυτοματισμού στην πράξη;

Εάν ένας κανόνας εφαρμόζεται σε μία καρτέλα, η αλλαγή θα εμφανίζεται στην αναλυτική προβολή καρτέλας (για να διασφαλιστεί σαφής ευθύνη για τη διαχείριση καρτελών.) Τόσο οι διαχειριστές όσο και οι αντιπρόσωποι μπορούν να δουν τις αλλαγές στην καρτέλα που γίνονται με ενεργούς κανόνες.

Κανόνες

Πώς να ρυθμίσετε κανόνες στο LiveAgent

 1. Συνδεθείτε στο LiveAgent.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις (εικονίδιο γραναζιού στην αριστερή γραμμή μενού).
 3. Πατήστε Αυτοματοποίηση.
 4. Πατήστε Κανόνες, Κανόνες Χρόνου ή ΣΕΥ (ανάλογα με τον τύπο κανόνα που θέλετε να δημιουργήσετε). Σε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης, θα συνεχίσουμε σαν να επιλέξατε Κανόνες.
 5. Πατήστε Δημιουργία.
 6. Επιλέξτε το κουτί Κατάσταση Ενεργός.
 7. Δημιουργήστε ένα όνομα για τον κανόνα σας.
 8. Μπορείτε να αφήσετε την ενότητα Σημειώσεις κενή ή μπορείτε να περιγράψετε τον κανόνα με περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό το πεδίο είναι απλά για δική σας ευκολία.
 9. Επιλέξτε μία μεταβλητή.
 10. Πατήστε Προσθήκη ομάδας συνθηκών.
 11. Επιλέξτε τις συνθήκες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
 12. Επιλέξτε τα πεδία εκτέλεσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
 13. Πατήστε Αποθήκευση.
Κανόνες

Οφέλη των αυτόματων κανόνων

Λιγότερο περιθώριο για ανθρώπινο λάθος

Ο αυτοματισμός είναι ακριβής — οι άνθρωποι δεν είναι. Εξαλείψτε τυχόν λάθη που θα μπορούσαν να σας κοστίσουν τους πελάτες, κέρδη ή τη φήμη σας, εξαλείφοντας την ανθρώπινη παρέμβαση. Όσο πιο ακριβής είναι η υποστήριξή σας τόσο πιο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες σας.

Βελτιωμένη ικανοποίηση των πελατών

Οι ικανοποιημένοι πελάτες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε επιχείρησης, καθώς επηρεάζουν τις προτάσεις, τις διαδικτυακές αξιολογήσεις, τη φήμη από στόμα σε στόμα και τις πωλήσεις. Ως εκ τούτου, κάθε επιχείρηση πρέπει να προσπαθεί να διατηρεί τους πελάτες της ευχαριστημένους με άριστη εξυπηρέτηση, γρήγορους χρόνους απόκρισης και εξατομικευμένη προσέγγιση.

 • Roman Bosch

  Roman Bosch

  Partly

  It’s a pleasure to have a great portal that improves our customer service.

 • christine preusler

  Christine Preusler

  HostingAdvice

  LiveAgent empowers our agents to provide better, faster, and more accurate support.

 • Karl Dieterich

  Karl Dieterich

  Covomo

  LiveAgent helped us to achieve 2 important goals: increase customer satisfaction and sales.

 • Hendrik Henze

  Hendrik Henze

  HEWO Internetmarketing

  We have been using LiveAgent since August and we are really satisfied with it.

 • Razvan Sava

  Razvan Sava

  Webmaster Deals

  Since we are using LiveAgent our response time increased by 60%.

 • Taras Baca

  Taras Baca

  XperienceHR

  Our paid customer conversion rate went up 325% the first month we've set up and actively started using LiveAgent.

 • user testimonials

  Andrej Ftomin

  TAZAR Group

  I have to say, I have never experienced such a professional customer approach.

 • Matt Janaway

  Matt Janaway

  The Workplace Depot

  We find LiveAgent to be the best live chat solution by far.

 • Viviane Carter

  Viviane Carter

  CSI Products

  We use LiveAgent on all of our ecommerce websites. The tool is easy to use and improves our productivity.

 • Christian Lange

  Christian Lange

  Lucky-Bike

  With LiveAgent we’re able to give our customers support wherever they are.

 • Jens Malmqvist

  Jens Malmqvist

  Projure

  I can recommend LiveAgent to anyone interested in making their customer service better and more effective.

 • user testimonials

  Catana Alexandru

  Websignal

  I'm sure we would spend 90% of our day sorting through emails if we didn't have LiveAgent.

 • JanWienk

  Jan Wienk

  All British Casino

  With LiveAgent we are able to keep our players happy by offering more efficient support resulting in higher return rates.

 • Allan Bjerkan

  Allan Bjerkan

  Norske Automaten

  LiveAgent is reliable, reasonably priced, and simply a great choice for any fast-paced online business!

 • Sissy Böttcher

  Sissy Böttcher

  Study Portals

  We like it because it is easy to use and offers great functionality, such as useful reporting features.

 • Peter Koning

  Peter Koning

  TypoAssassin

  We love LiveAgent - it makes supporting our customers easy.

 • user testimonials

  Aranzazu F

  Factorchic

  We like to offer our customers the best support experience. That’s why we chose LiveAgent.

 • Rick Nuske

  Rick Nuske

  MyFutureBusiness

  From setup to ongoing support and everything else in between, the team at LiveAgent continues to impress.

 • Vojtech Kelecsenyi

  Vojtech Kelecsenyi

  123-Nakup

  LiveAgent saves us hundreds of precious minutes every day by making customer service clear and in order.

 • Rafael Kobalyan

  Rafael Kobalyan

  Betconstruct

  Unlimited agents, email, social media, and phone integration. All that for less than we were paying with our previous provider.

 • Martin Drugaj

  Martin Drugaj

  Atomer

  We’ve been using LiveAgent since 2013. We can't imagine working without it.

 • Ivan Golubović

  Ivan Golubović

  AVMarket

  It's a cost-effective solution that can help you with a large amount of support requests via different channels.

 • user testimonials

  Rustem Gimaev

  Antalya Consulting Language Center

  Answering emails from Outlook was so hard to manage. With LiveAgent we're sure every email is answered in time.

 • Randy Bryan

  Randy Bryan

  tekRESCUE

  LiveAgent is so awesome. With very little time and effort I had it up and running smoothly in a few...

 • Timothy G. Keys

  Timothy G. Keys

  Marietta Corporation

  I highly recommend the LiveAgent product, not only as a Kayako alternative but a much better solution with added value.

 • user testimonials

  Mihaela Teodorescu

  eFortuna

  The support team always responded promptly with quick to implement solutions.

 • Hilda Andrejkovičová

  Hilda Andrejkovičová

  TrustPay

  It helps us categorize the nature of the tickets and statistically track what our clients need most.

 • user testimonials

  Alexandra Danišová

  Nay

  We see LiveAgent as a great tool for communicating with customers.

 • user testimonials

  Samuel Smahel

  m:zone

  LiveAgent sped up our communication with our customers and gave us an option to chat with them as well.

 • David Chandler

  David Chandler

  Volterman

  Simply put - LiveAgent beats everything out there at this, or even higher, price-points.

Οι κανόνες αυτοματισμού εξοικονομούν χρόνο και χρήμα

Μπορείτε να φανταστείτε να πρέπει να ερευνήσετε κάθε αναπάντητη καρτέλα χειροκίνητα; Όχι μόνο αυτό θα ήταν μία εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, αλλά θα ήταν επίσης πολύ ακριβή και αγχωτική. Ευτυχώς, το λογισμικό κέντρου εξυπηρέτησης όπως το LiveAgent μπορεί να εκτελέσει αμέτρητους κανόνες αυτοματισμού που θα εξοικονομήσουν πολύ χρόνο στους αντιπροσώπους σας. Αφήστε την υλικοτεχνική υποστήριξη σε εμάς, ούτως ώστε οι αντιπρόσωποι σας να μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που είναι σημαντικό — στην ανάπτυξη σχέσεων πελατών.

Πόροι γνωσιακής βάσης

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες αυτοματισμού, ανατρέξτε στους πόρους της γνωσιακής βάσης:

https://youtu.be/WzQQ9_O_1mE?t=1155

Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε κανόνες αυτοματισμού;

Ανακαλύψτε ατελείωτες ευκαιρίες αυτοματισμού με τη δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή σας σήμερα.

Try LiveAgent Today​

We offer concierge migration services from most of the popular help desk solutions.

3,000+ reviews Trustpilot GetApp G2 Crowd

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Τι είναι οι κανόνες αυτοματισμού;”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Οι κανόνες αυτοματισμού είναι ενέργειες συστήματος που εκτελούνται αυτόματα εάν πληρούνται προκαθορισμένες συνθήκες. ” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Πώς λειτουργούν οι κανόνες αυτοματισμού;”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Τα συστήματα που περιέχουν κανόνες αυτοματισμού κάνουν περιοδικούς αυτο-ελέγχους στο παρασκήνιο. Εάν το σύστημα διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενός συγκεκριμένου κανόνα, ο κανόνας εκτελείται αυτόματα. ” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Γιατί είναι σημαντικοί οι αυτόματοι κανόνες;”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Οι κανόνες αυτοματισμού είναι εξαιρετικά επωφελείς για κάθε επιχείρηση με υψηλό όγκο καρτελών, επειδή μπορούν να εκτελέσουν συνηθισμένες και επαναλαμβανόμενες εργασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.” } }] }

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo