• Πρότυπα
  • Πρότυπο βιογραφικού αντιπροσώπου εξυπηρέτησης πελατών

Πρότυπο βιογραφικού αντιπροσώπου εξυπηρέτησης πελατών

Αν ψάχνετε για ένα πρότυπο βιογραφικού εξυπηρέτησης πελατών, μην ψάχνετε άλλο. Θα σας παρέχουμε όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα εξαιρετικό βιογραφικό που θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε τη δουλειά των ονείρων σας. Θα συζητήσουμε τα βασικά των βιογραφικών εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και θα παρέχουμε συμβουλές και παραδείγματα που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα έγγραφο που ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

Η σημασία ενός βιογραφικού εξυπηρέτησης πελατών

Ένα καλό βιογραφικό εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να βελτιώσει ή να καταστρέψει την αίτησή σας για εργασία. Και δεν είναι περίεργο, καθώς η εξυπηρέτηση πελατών έχει να κάνει με την παροχή εξαιρετικής εμπειρίας στους πελάτες. Ως εκ τούτου, το βιογραφικό σας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την ικανότητά σας να παρέχετε εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Τι να συμπεριλάβετε σε ένα βιογραφικό εξυπηρέτησης πελατών

Όταν δημιουργείτε το δικό σας προσωπικό έγγραφο, φροντίστε να συμπεριλάβετε τα εξής:

  • Το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας στο επάνω μέρος του βιογραφικού.
  • Μια αντικειμενική ή συνοπτική δήλωση που δηλώνει ξεκάθαρα τους στόχους σας στην εξυπηρέτηση πελατών .
  • Μια λίστα με την εμπειρία σας στην εξυπηρέτηση πελατών που περιλαμβάνει τις ημερομηνίες που εργαστήκατε, τον τίτλο της θέσης εργασίας σας και μια σύντομη περιγραφή των καθηκόντων σας.
  • Την εκπαίδευσή σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του σχολείου που φοιτήσατε και του τύπου πτυχίου σας.
  • Μια λίστα με δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, όπως δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και λογισμικού.
  • Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας για τουλάχιστον δύο συστατικές.

Επιπλέον, μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε μια ενότητα για βραβεύσεις και εκπαίδευση, εάν έχετε λάβει.

Τι να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό εξυπηρέτησης πελατών

Παραδείγματα προτύπων βιογραφικών εξυπηρέτησης πελατών

Πρότυπο 1

[Name] [Surname],

Customer service representative at [company name].

[Name] is a customer service representative with [number] years of experience.

In [his/her/their] role, [he/she/they] provide[s] excellent customer service by handling customer inquiries and complaints in a professional and efficient manner.

[He/She/They] [has/have] a proven track record of resolving customer issues quickly and effectively, and is always willing to go the extra mile to ensure customer satisfaction.

[Name] is a valuable asset to any customer service team, and would be an excellent addition to yours.

Attached is their resume for your review.

Thank you for your time and consideration.

Πρότυπο 2

[Name] [Surname]

[Address] [Phone Number]

[Email]

Objective:

To obtain a customer service position where I can use my customer service skills to resolve customer issues.

Experience:

[Company name] [dates worked] [job title]

• handled customer complaints and resolved issues in a timely manner
• answered customer questions and provided information about products and services
• maintained customer records and updated customer information in the database

Education:

[School name] [school degree type] [graduation date]

Skills:

• strong customer service skills
• excellent communication skills
• ability to resolve customer issues
• proficient in Microsoft Office
• familiar with customer service software

References:

[Name] [Surname]
[Relationship to you]
[Phone Number]
[Email]

Πρότυπο 3

[Name] [Surname]

[Address] [Phone Number] [Email Address]

Professional Summary:

[Number] years as a customer service representative with extensive experience level in [type of customer service]. Proven ability to handle customer inquiries and complaints in a professional and efficient manner. Committed to resolving customer issues quickly and effectively.

Work History:

• [Job title] at [Company name], [dates of employment]

In this role, I was responsible for handling customer inquiries and complaints. I provided information about products and services and maintained customer records. I also updated customer information in the database.

• [Job title] at [Company name], [dates of employment]

In this role, I was responsible for creating customer orders and processing customer payments. I also provided customer service by answering customer questions and resolving customer issues.

• [Job title] at [Company name], [dates of employment]

In this role, I was responsible for managing customer accounts. I provided customer service by handling customer inquiries and complaints. I also updated customer information in the database.

Education:

• [School name], [degree type] [graduation date]

Skills and Qualifications:

• excellent customer service skills
• ability to handle difficult customer service inquiries and complaints
• strong and effective communication and interpersonal skills
• ability to work independently and as part of a team
• computer literate with experience using customer service software programs
• flexible and adaptable to change
• willingness to learn new things

References:

• [Name] [Surname], [relationship to you], [phone number], [email address]
• [Name] [Surname], [relationship to you], [phone number], [email address]

Πρότυπο 4

[Name] [Surname]

[Address] [Phone Number] [Email Address]

Customer service representative with [number] years of experience in [type of customer service]. Proven ability to resolve customer complaints in [timeframe] or less. Commended by management for [skill]. Bilingual in [language] and [language].

Professional experience:

[Company Name] | [City, State]

Customer service representative | [start date]-[end date]:

• maintained customer satisfaction ratings above [X]%
• answered customer inquiries and resolved customer complaints in [timeframe] or less
• demonstrated [skill] by handling [type of customer service issue]
• bilingual in [language] and [language], which allowed me to resolve customer complaints from a diverse customer base

[Company Name] | [City, State]

Customer service manager | [start date]-[end date]:

• ran a customer service team of [Y] customer service representatives
• successfully resolved customer complaints and maintained customer satisfaction ratings above [X]%
• managed a budget of [amount] for customer service operations

Education:

• [Name of Institution] | [City, State]
• Bachelor’s degree in [Field of Study]
• GPA: [GPA]
• coursework related to customer service, including [course name and description]

Skills:

• well organized
• communication
• [skill]
• [skill]
• bilingual in [language] and [language]

Certifications:

[Name of Certification] | [Issuing Organization] | [Date Earned/Expiration Date]

Additional skills:

• driving license
• first Aid and CPR certified

Πρότυπο 5

Customer Service Representative

[Name] [Address] [Phone number] [Email address]

Career Objective Statement:

Seeking a job position as a customer service representative in a company that offers an opportunity for career growth. I believe that customer satisfaction is of the utmost importance. I have successfully demonstrated my skills in several previous positions. I am a people person and I have the ability to build relationships with customers.

Work Experience:

Customer Service Specialist

[Company Name] | [City, State]
[Date] – [Date]

• managed customer service for [type of customer service]
• answered customer inquiries and resolved customer complaints in [timeframe] or less
• demonstrated [skill] by handling [type of customer service issue]
• built customer relationships by providing [type of customer service]

Customer Service Assistant

[Company Name] | [City, State]
[Date] – [Date]

• maintained customer satisfaction ratings above [X]%
• filled customer orders and processed customer returns
• received customer payments and processed customer refunds
• demonstrated [skill] by handling [type of customer service issue]

Education:

• [Name of Institution] | [City, State]
• Bachelor’s degree in [Field of Study]
• GPA: [GPA]

Skills:

• communication
• [skill]
• [skill]

Certifications:

• [Name of Certification] | [Issuing Organization] | [Date Earned/Expiration Date]

Additional skills:

• language: [language]
• interpersonal skills
• comfortable working with computers
• make customer service my top priority at all times
• work well under pressure in a fast-paced environment
• maintain a high level of customer satisfaction by providing [type of customer service]

Πρότυπο 6

[Name]
[Address]
[Phone number]

Objective

To secure a customer service position in a company that offers opportunities for advancement.

Summary of Qualifications:

• customer service resume template – at least [X] years of experience, with increasing levels of responsibility
• proven ability to handle customer complaints and resolve problems in a calm and efficient manner
• strong communication and interpersonal skills
• ability to work independently as well as part of a team
• proficient in [insert customer service software programs here]

Professional Experience:

[Insert customer service experience here]

I am looking for a customer service position in a company that offers opportunities for advancement. I have at least [X] years of experience, with increasing levels of responsibility. I have a proven ability to handle customer complaints and resolve problems in a calm and efficient manner. I also have strong communication and interpersonal skills. I am able to work independently as well as part of a team. Finally, I am proficient in [insert customer service software programs here].

References:

[Name]
[Phone number]
[Email address]

Πρότυπο 7

Customer Service Specialist

[Name]
[Address]
[Phone number]

My Goal:

To obtain a customer service position in which I can use my strong communication and interpersonal skills to resolve customer complaints. With my [insert customer service experience here], I am confident that I can be an asset to any company.

Summary of Qualifications:

• over [X] years as customer service representative
• strong customer service and interpersonal skills
• ability to work independently as well as part of a team
• proven ability to resolve customer complaints in a calm and efficient manner
• proficient with Microsoft Office applications and [insert customer service software programs here]

Work Experience:

[Job role] [Company] [Date range]
At [Company], I was in charge of [ customer service responsibilities]. On a daily basis, I used my strong customer service skills to [resolve customer complaints/ handle customer inquiries/ provide customer support]. I was also responsible for [other customer service duties as needed].

References: [Name] [Phone number] [Email address]

[Job role] [Company] [Date range]
At [Company], I was in charge of customer service. I was responsible for handling customer inquiries and complaints. I provided excellent customer service and resolved customer issues over live chat. I also assisted with sales and marketing initiatives.
In my previous role as a [job title] at [company], I gained valuable experience in customer service. I was able to resolve customer issues quickly and efficiently. I also developed strong customer service skills.

Customer Service Skills:

• Google Workspace knowledge
• exceptional written and verbal communication skills
• high level of accuracy and attention to detail
• Spanish B2, Chinese A1 helpful for customer service
• work well under pressure in a fast-paced environment

Πρότυπο 8

[Name] [Surname]

Customer Service Rep

Personal Info: [Address] | [Phone number] | [Email address]

Professional Experience:

[Company] [Date range]

[Job role]
• overseeing customer support strategy
• answering customer inquiries
• resolving customer complaints
• providing customer support
• identifying customer service improvement opportunities
• managing a customer service team

[Company] [Date range]

[Job role]
• creating customer support policy
• running customer support training
• decreasing customer support ticket volume by [% or number]
• hiring and managing customer support team
• successfully decreased customer support ticket volume by [% or number]
• created customer service strategy that achieved a [% or number] customer satisfaction rating
• managed a customer service team of [X] people

Education & Certification:

• languages: [insert languages here]
• [Degree] [Field of study] [Graduation date]

Skills & Competencies:

• analytical skills
• problem-solving skills
• customer service orientation
• interpersonal skills
• leadership skills
• communication skills (written and verbal)
• flexibility/adaptability

Πρότυπο 9

[Name] [Surname]

Customer Service Agent

Personal Info: [Address] | [Phone number] | [Email address]

Professional Experience

[Company] [Date range]

[Job role]
My responsibilities:

• assisted customers with inquiries and complaints
• provided customer support
• resolved customer issues
• handled customer chats
• trained new customer service agents

[Company] [Date range]

[Job role]
My responsibilities:

• monitored customer service metrics (e.g. first call resolution rate, customer satisfaction score)
• identified customer service improvement opportunities
• devised and ran customer service training
• managed a customer service team of [X] people

Education & Certification:

• Customer Service Certificate [Date]
• [Degree] in [Field of study] [Graduation date]

Skills & Competencies:

• finished [title] customer service training
• fluent in [language] and [language]
• exceptional customer service skills
• strong written and verbal communication skills
• able to work well under pressure in a fast-paced environment
• analytical and problem-solving skills

References:

• [Name], [contact details]

Πρότυπο 10

[Name] [Surname]
[Address]
[Contact Details]

OBJECTIVE

To secure a customer service position in a company that offers stellar customer service and where I can use my customer service skills to everyone´s advantage.

EDUCATION

[Name of Institution]
[Location]
[Degree Type]
[Graduation Year]

SKILLS AND ABILITIES

• outstanding customer service skills
• ability to handle customer complaints in a professional manner
• excellent communication skills
• strong organizational skills
• ability to work well under pressure

WORK EXPERIENCE

[Name of Company]
[Location]
[Position Title]
[Date Started – Date Finished/Present] [Description of Duties and Responsibilities]

REFERENCES

Available on request.

PROJECTS UNDERTAKEN

• [Name of Project] [Description of Project]
• [Name of Project] [Description of Project]
• [Name of Project] [Description of Project]

ADDITIONAL INFORMATION

• [Interests/Hobbies]
• [Languages Spoken]
• [IT Skills]
• [Driving License – type]

DECLARATION

I confirm that the information given in this application is, to the best of my knowledge, true and accurate. I understand that if I am employed, giving false or misleading information could result in dismissal.

[Signature] [Date]

Πρότυπο 11

[Name] [Surname]

Profile:

A customer service professional with over [X] years of experience in a variety of customer service and support roles. Proven ability to build rapport with customers and provide them with the highest level of service. Committed to resolving customer queries in a timely and efficient manner.

Employment history:

[Date] to [present] – [Name of company]
Customer Service Call Center Representative

• answered customer queries via phone, email, and live chat
• processed customer orders and returns
• updated customer accounts on the internal CRM system
• created weekly reports on customer service KPIs

[Date] to [Date] – [Name of company]
Customer Service Advisor

• ran internal customer service training sessions
• assisted with the roll-out of a new customer service software system
• conducted customer satisfaction surveys

[Date] to [Date] – [Name of company]
Helpdesk Analyst

• logged and tracked IT support customer requests
• provided first line IT support to customers
• created user manuals for internal systems

Education:

[Date] – [Name of institution]
[Degree]

References:

[Name] [Surname]
[Position]
[Organisation]
[Phone number]
[Email address]

Skills:

• customer service
• customer support
• problem-solving
• order processing
• live chat
• data entry
• CRM systems
• report writing

Language skills:

• [Mother tongue] – native speaker
• [Other language] – [level]

Πρότυπο 12

[Name] [Surname]

Customer Service Assistant

Meticulous, customer-oriented Customer Service Assistant with [X] years in customer service and sales environments. Track record of maintaining customer satisfaction and contributing to company success with exceptional communication and problem-solving skills. Proven ability to work both independently as well as part of a team.

Work experience:

[Date] to [present] – [Name of company]
Customer Service Assistant

• receive and process customer orders
• provide product information and recommendations
• resolve customer complaints in a professional manner
• maintain up-to-date knowledge of products and services
• update customer records on internal systems

[Date] to [Date] – [Name of company]
Sales Assistant

• assisted customers with product selection
• processed customer payments
• maintained clean and organized sales floor
• restocked shelves as needed

[Date] to [Date] – [Name of company]
Telemarketer

• conducted outbound customer calls to promote products and services
• generated customer interest and qualified leads
• maintained customer contact lists

Education:

[Date] – [Name of institution]
High School Diploma

Skills:

• customer service
• sales
• customer satisfaction
• product knowledge
• problem-solving
• data entry
• Microsoft Office

Certificates:

• [Name of certificate] – [Date]

References:

• [Name] [Surname]
• [Position]
• [Organisation]
• [Phone number]
• [Email address]

Πρότυπο 13

[Your name]
[Address]
[Phone number]
[Email address]

Objective:

A customer service position in a company that values customer satisfaction and provides opportunities for career advancement.

Skills:

• [X] years of customer service experience
• excellent written and verbal communication skills
• ability to build rapport with customers
• strong problem-solving skills
• proficient in data entry and Microsoft Office applications

Work Experience:

[Date] to [present] – [Name of company]
Customer Service Representative

• designated customer service representative for [X] clients
• responded to customer inquiries via phone, email, and live chat
• designed and implemented customer service policies
• generated reports on customer satisfaction levels
• trained new customer service representatives

[Date] to [Date] – [Name of company]
Customer Service Manager

• supervised a team of [X] customer service representatives
• monitored CS metrics and provided constructive feedback to employees
• conducted CS training for new hires
• resolved customer complaints in a timely manner

Education:

[Date] – [Name of institution]

Awards & Acknowledgements:

• [Name of award] – [Year]

References:

[Name] [Surname]
[Position]
[Organisation]
[Phone number]
[Email address]

Πρότυπο 14

[Initials] | [Name] [Surname]

Professional Summary:

A customer service professional with [X] years of experience in the [Industry] industry. Proven ability to handle customer inquiries and complaints in the [City/State] area. Track record of reducing customer churn by [Y]%. Experienced in using [Software Program(s)] and [Hardware].

Skills:

• customer service
• [Industry] industry
• [City/State] area
• [Software Program(s)]
• [Hardware]

Work History:

• [X] years in customer service
• Company Name], [City, State]
• [Position Title]
• [Dates Employed]
• [Job description]
• [Duties]

Education:

• [Highest Level of Education Attained]
• [Name] School, [City, State]
• Graduated [Date]
• GPA: [X/Y or X%]

Additional Skills and Certifications:

• [Skill]
• [Certification]

Hobbies and Interests:

• [Hobby]
• [Interest]

Σύνοψη

Τα πρότυπα βιογραφικών εξυπηρέτησης πελατών που παρέχουμε μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό βιογραφικό που θα ξεχωρίσει στους υπεύθυνους προσλήψεων. Φροντίστε να προσαρμόσετε το επιλεγμένο πρότυπο ώστε να ταιριάζει με τη δική σας εμπειρία και δεξιότητες και μην ξεχάσετε να επισημάνετε τα καλύτερα επαγγελματικά σας επιτεύγματα.

Πρότυπα email βιογραφικών εξυπηρέτησης πελατών

Με ένα καλοφτιαγμένο βιογραφικό, θα πρέπει να μπορείτε να περάσετε μια συνέντευξη με οποιαδήποτε εταιρεία θέλετε. Λοιπόν, τι περιμένετε; Ξεκινήστε να δημιουργείτε το τέλειο βιογραφικό σας για την εξυπηρέτηση πελατών σήμερα.

Interested in making your own templates?

LiveAgent gives you the power to design your own email templates, thus making your communication faster and more efficient. Curious about all the opportunities?

Frequently asked questions

Πώς μπορώ να γράψω ένα βιογραφικό για την εξυπηρέτηση πελατών;

Ένα βιογραφικό σημείωμα αντιπροσώπου εξυπηρέτησης πελατών θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική εμπειρία και άλλες κοινωνικές δεξιότητες που δείχνουν ότι θα ταιριάζετε για το ρόλο. Φροντίστε να συμπεριλάβετε τον στόχο ή τη σύνοψη του βιογραφικού σας για την εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και την εκπαίδευση και το εργασιακό σας ιστορικό.

Τι πρέπει να συμπεριλάβω στο βιογραφικό μου;

Υπάρχουν μερικά βασικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνετε πάντα στο βιογραφικό σας, ανεξάρτητα από το πόση εμπειρία έχετε – την εμπειρία σας, οποιαδήποτε σχετική εκπαίδευση ή πιστοποιήσεις εξυπηρέτησης πελατών ή/και τις ισχυρές επικοινωνιακές σας δεξιότητες. Η επισύναψη αναφορών είναι πάντα καλή ιδέα επίσης.

Πώς μπορώ να κάνω ένα βιογραφικό εξυπηρέτησης πελατών χωρίς εμπειρία;

Εάν δεν έχετε εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών, μην ανησυχείτε. Μπορείτε ακόμα να δημιουργήσετε ένα βιογραφικό που θα τονίζει τις άλλες δεξιότητες και τα προσόντα σας. Συμπεριλάβετε δεξιότητες από άλλους τομείς της ζωής σας, όπως τον εθελοντισμό ή τη φροντίδα των μελών της οικογένειας, εάν χρειάζεται.” question-4=”Πώς μπορώ να κάνω το βιογραφικό μου για την εξυπηρέτηση πελατών να ξεχωρίσει;

Τι δεν πρέπει να συμπεριλάβω στο βιογραφικό μου;

Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν πρέπει να συμπεριλάβετε στα βιογραφικά σας, όπως εμπειρία που δεν σχετίζεται με τον ρόλο για τον οποίο κάνετε αίτηση ή άσχετες δεξιότητες. Επίσης, δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας, εκτός εάν σχετίζονται άμεσα με την εξυπηρέτηση πελατών. Τέλος, μην ξεχάσετε να διορθώσετε το βιογραφικό σας πριν το στείλετε.

Πώς μπορώ να κάνω το βιογραφικό μου για την εξυπηρέτηση πελατών να ξεχωρίσει;

Δώστε έμφαση σε οποιαδήποτε εμπειρία ή εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση πελατών έχετε. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε βραβεία ή αναγνώριση που έχετε λάβει. Τέλος, μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε οποιεσδήποτε σχετικές δεξιότητες που δείχνουν ότι θα ταιριάζετε καλά στον ρόλο.

Πώς μπορώ να αναφέρω την εκπαίδευση στο βιογραφικό μου για την εξυπηρέτηση πελατών;

Εάν είστε επαγγελματίας εξυπηρέτησης πελατών με πτυχίο, συγχαρητήρια – είστε μπροστά από τους άλλους. Ωστόσο, αν δεν έχετε πτυχίο, είναι επίσης αποδεκτό. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να εστιάσετε σε αυτό που έχετε: εμπειρία και δεξιότητες. Εάν έχετε παρακολουθήσει μαθήματα ή έχετε αποκτήσει πιστοποιήσεις εξυπηρέτησης πελατών, συμπεριλάβετε οπωσδήποτε αυτές στο βιογραφικό σας.

Πρέπει να συμπεριλάβω εθελοντική εργασία στο βιογραφικό μου για την εξυπηρέτηση πελατών;

Εάν έχετε εμπειρία με τη μορφή εθελοντισμού, οπωσδήποτε, συμπεριλάβετέ την στο βιογραφικό σας. Η εθελοντική εργασία είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκτήσετε εμπειρία εάν δεν έχετε προηγούμενη αμειβόμενη εργασία στον τομέα. Κάθε δυνητικός εργοδότης θα ήθελε πολύ να δει ότι είστε πρόθυμοι να αφιερώσετε τον χρόνο σας για να βοηθήσετε τους άλλους, επομένως είναι κερδισμένες και οι δύο πλευρές.

Ποιες είναι οι καλύτερες δεξιότητες για να καταχωρήσετε σε ένα βιογραφικό εξυπηρέτησης πελατών;

Ορισμένες δεξιότητες βιογραφικού εξυπηρέτησης πελατών που είναι πάντα καλή ιδέα να συμπεριληφθούν είναι η εμπειρία, οι ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας και η ικανότητα χρήσης λογισμικού εξυπηρέτησης πελατών.

Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να δείξω την εμπειρία στο βιογραφικό μου;

Ξεκινήστε κοιτάζοντας παραδείγματα βιογραφικών εξυπηρέτησης πελατών για να πάρετε μια ιδέα για το πώς φαίνεται ένα πετυχημένο βιογραφικό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να βεβαιωθείτε ότι το βιογραφικό σας ξεχωρίζει όσο πιο πολύ μπορεί. Χρησιμοποιήστε ρήματα δράσης που μιλούν πιο δυνατά από τις λέξεις, κάτι που σίγουρα ισχύει για τα βιογραφικά. Όταν περιγράφετε την εμπειρία σας, χρησιμοποιήστε μια γλώσσα που συνδυάζει λέξεις όπως “δημιουργήθηκε”, “ξεκίνησε”, “αναπτύχθηκε”, “εποπτεύθηκε” και ούτω καθεξής. Με την εξυπηρέτηση πελατών, όπως με κάθε εργασία, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε αριθμούς για να δείξετε τον αντίκτυπό σας. Επομένως, εάν αυξήσατε την ικανοποίηση των πελατών κατά 15 τοις εκατό, αναφέρετε το. Ή, εάν χειρίζεστε 100 ερωτήσεις πελατών την ημέρα, πείτε το.

Πίσω στα Πρότυπα Δημιουργία ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμού

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας ΄μας δίνετε την άδειά σας να χρησιμοποιούμε cookies όπως περιγράφεται από πολιτική απορήττου και cookies.

×
Προγραμματίστε μία ατομική κλήση και ανακαλύψτε πως μπορει το LiveAgent να ωφελήσει την επιχείρησή σας.

Είμαστε διαθέσιμοι σε πολλές ημερομηνίες

Προγραμματίστε ένα demo