Δωρεάν Δοκιμή
  • Features
  • Ώρες λειτουργίας

Ώρες λειτουργίας

Τι είναι οι ώρες λειτουργίας;

Οι ώρες λειτουργίας είναι οι ώρες γραφείου, συνήθως από 9:00 ΠΜ μέχρι 5:00 ΜΜ Δευτέρα έως Παρασκευή. Ουσιαστικά, οι ώρες λειτουργίες είναι οι ώρες κατά τις οποίες εργάζεστε. Οι ώρες λειτουργίας διαφέρουν μεταξύ εταιρειών και κλάδων.

ώρες λειτουργίας
Ώρες λειτουργίας

Γιατί χρειάζεται να ορίσετε ώρες λειτουργίας;

Ο ορισμός των ωρών λειτουργίας του help desk σας είναι σημαντικός επειδή επηρεάζουν την εκπλήρωση της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών σας (SLA). Για παράδειγμα, χωρίς τις ώρες λειτουργίας, τα tickets που θα λαμβάνατε τα σαββατοκύριακα ή τις αργίες (βασικά όταν δεν εργάζονται οι εκπρόσωποί σας) θα παρέμεναν αναπάντητα για τη διάρκεια του SLA οδηγώντας σας σε επιβολή κυρώσεων.

Καταγραφή SLA στο λογισμικό Υποστήριξης πελατών - LiveAgent

Αυτό, φυσικά, μπορεί να αποφευχθεί ορίζοντας απλά τις ώρες λειτουργίας. Για παράδειγμα, αν οι ώρες λειτουργίας του help desk σας είναι Δευτέρα με Παρασκευή 9:00 ΠΜ με 5:00 ΜΜ και λάβετε ένα ticket την Παρασκευή στις 4:00 ΜΜ, τότε μέχρι της 9:00 ΠΜ της Δευτέρας, το ticket θα μετράει μόλις μία εργάσιμη ώρα. Αυτό θα δώσει στους εκπροσώπους σας πολύ χρόνο να απαντήσουν χωρίς να αγχώνονται αν θα χάσουν τις προθεσμίες του SLA.

Set up help desk business hours

Can’t provide 24/7 support? Set up help desk business hours. Try it today with our free 14-day trial. No credit card required.

Start free trial

Τι είναι οι συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών (SLAs);

Η συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών (SLA) είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ του παρόχου εξυπηρέτησης και του πελάτη η οποία ορίζει το επίπεδο εξυπηρέτησης που πρέπει να παρέχεται στον πελάτη ανά πάσα στιγμή. Τα SLAs συνήθως καλύπτουν την ποιότητα της υπηρεσίας, τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, και τις ευθύνες του παρόχου.

Για παράδειγμα, μία συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών θα μπορούσε να δηλώνει ότι η υπηρεσία εξυπηρέτησης του παρόχου του λογισμικού πρέπει να απαντά σε αιτήματα μέσω email, live chat, και τηλεφώνου μέσα σε μία εργάσιμη ώρα. Αν ο στόχος δεν επιτευχθεί, ο πελάτης έχει το δικαίωμα αποζημίωσης.

Ώρες λειτουργίας
Αναφορά τήρησης SLA

Ποιες ποινές υπάρχουν αν δεν τηρηθεί ένα SLA;

Συνήθως, τα SLAs περιλαμβάνουν προκαθορισμένες ποινές που ο πελάτης μπορεί να επιβάλλει αν ο πάροχος της υπηρεσίας δεν τηρεί τους όρους παροχής. Αυτές οι ποινές συνήθως διαχειρίζονται μέσω πίστωσης ίσης με συγκεκριμένο ποσοστό του μηνιαίου κέρδους του παρόχου από το λογαριασμό του πελάτη. Αν ο στόχος του SLA δεν επιτευχθεί, ο πελάτης δικαιούται αποζημίωση με τη μορφή πίστωσης, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε μελλοντικές μηνιαίες χρεώσεις συνδρομής. 

Ώρες λειτουργίας
Αναφορά καταγραφής SLA

Πως λειτουργούν οι ώρες λειτουργίας

Οι ώρες λειτουργίας του LiveAgent διαμορφώνει τα επίπεδα SLA σας ώστε να ενεργούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών περιόδων με την δυνατότητα εξαίρεσης των αργιών.

Πως να ορίσετε τις ώρες λειτουργίας στο LiveAgent

  1. Συνδεθείτε στο LiveAgent
  2. Πατήστε Διαμόρφωση
  3. Πατήστε SLA
  4. Πατήστε το πορτοκαλί κουμπί Δημιουργία Επιπέδου στα δεξιά
Ώρες λειτουργίας

5. Ονομάστε το επίπεδο SLA σας
6. Δείτε την επιλογή “Οι χρόνοι διαμορφώνονται εντός των παρακάτω ωρών λειτουργίας”

Ώρες λειτουργίας

7. Επιλέξτε τη ζώνη ώρας σας
8.Επιλέξτε κάθε πλαίσιο (Δευτέρα ως Κυριακή) και ορίστε τις ώρες λειτουργίας σας

Ώρες λειτουργίας

9. Προαιρετικά: Επιλέξτε “εξαίρεση αργιών” και ορίστε τις ημέρες τις οποίες δεν λειτουργείτε σε μορφή YYYY-MM-DD. Αν θέλετε να ορίσετε επαναλαμβανόμενες ετήσιες αργίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μορφή: *-MM-DD
10. Πατήστε Αποθήκευση

Happy customers are the best customers

We offer concierge migration services from most of the popular help desk solutions.

Badges

Πως μπορείτε να ωφεληθείτε ορίζοντας ώρες λειτουργίας;

Εκπληρωμένα SLAs

Ορίζοντας ώρες λειτουργίας, δεν θα διακινδυνεύσετε να χάσετε τις προθεσμίες των SLA σας. Οι εκπρόσωποί σας θα έχουν πολύ χρόνο για να απαντήσουν σε tickets από VIP πελάτες, και δεν θα χρειαστεί να ανησυχήσετε για τις κυρώσεις (όποιες και αν είναι αυτές σύμφωνα με της συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών σας).

Μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες

Τηρώντας τη δική σα μεριά της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών (τηρώντας τις προθεσμίες), οι πελάτες σας θα παραμείνουν ικανοποιημένοι με την υπηρεσία σας. Αυτό θα ενδυναμώσει την σχέση με τους πελάτες σας και θα τους κρατήσει πιστούς στην επιχείρησή σας για πολύ καιρό. Μπορεί ακόμα και να οδηγήσει σε επιπλέον πωλήσεις και παράλληλες πωλήσεις ειδικά αν γνωρίζουν ότι μπορούν να βασίζονται σε εσάς για να απαντάτε καθημερινά τις ερωτήσεις τους.

Προώθηση επωνυμίας και περισσότερες πωλήσεις

Οι χαρούμενοι πελάτες μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετική προώθηση της επωνυμίας σας. Τους αρέσει να μοιράζονται τις θετικές εμπειρίες τους με φίλους, οικογένεια, συνεργάτες και συναδέλφους. Τέτοιες συστάσεις είναι επιδραστικές. Σύμφωνα με μία έρευνα από την American Express, 42% των καταναλωτών είναι πιθανό να κάνουν αγορές βασιζόμενοι σε συστάσεις από τους κοντινούς τους.

  • Roman Bosch

    Roman Bosch

    Partly

    It’s a pleasure to have a great portal that improves our customer service.

  • christine preusler

    Christine Preusler

    HostingAdvice

    LiveAgent empowers our agents to provide better, faster, and more accurate support.

  • Karl Dieterich

    Karl Dieterich

    Covomo

    LiveAgent helped us to achieve 2 important goals: increase customer satisfaction and sales.

  • Hendrik Henze

    Hendrik Henze

    HEWO Internetmarketing

    We have been using LiveAgent since August and we are really satisfied with it.

  • Razvan Sava

    Razvan Sava

    Webmaster Deals

    Since we are using LiveAgent our response time increased by 60%.

  • Taras Baca

    Taras Baca

    XperienceHR

    Our paid customer conversion rate went up 325% the first month we've set up and actively started using LiveAgent.

  • user testimonials

    Andrej Ftomin

    TAZAR Group

    I have to say, I have never experienced such a professional customer approach.

  • Matt Janaway

    Matt Janaway

    The Workplace Depot

    We find LiveAgent to be the best live chat solution by far.

  • Viviane Carter

    Viviane Carter

    CSI Products

    We use LiveAgent on all of our ecommerce websites. The tool is easy to use and improves our productivity.

  • Christian Lange

    Christian Lange

    Lucky-Bike

    With LiveAgent we’re able to give our customers support wherever they are.

  • Jens Malmqvist

    Jens Malmqvist

    Projure

    I can recommend LiveAgent to anyone interested in making their customer service better and more effective.

  • user testimonials

    Catana Alexandru

    Websignal

    I'm sure we would spend 90% of our day sorting through emails if we didn't have LiveAgent.

  • JanWienk

    Jan Wienk

    All British Casino

    With LiveAgent we are able to keep our players happy by offering more efficient support resulting in higher return rates.

  • Allan Bjerkan

    Allan Bjerkan

    Norske Automaten

    LiveAgent is reliable, reasonably priced, and simply a great choice for any fast-paced online business!

  • Sissy Böttcher

    Sissy Böttcher

    Study Portals

    We like it because it is easy to use and offers great functionality, such as useful reporting features.

  • Peter Koning

    Peter Koning

    TypoAssassin

    We love LiveAgent - it makes supporting our customers easy.

  • user testimonials

    Aranzazu F

    Factorchic

    We like to offer our customers the best support experience. That’s why we chose LiveAgent.

  • Rick Nuske

    Rick Nuske

    MyFutureBusiness

    From setup to ongoing support and everything else in between, the team at LiveAgent continues to impress.

  • Vojtech Kelecsenyi

    Vojtech Kelecsenyi

    123-Nakup

    LiveAgent saves us hundreds of precious minutes every day by making customer service clear and in order.

  • Rafael Kobalyan

    Rafael Kobalyan

    Betconstruct

    Unlimited agents, email, social media, and phone integration. All that for less than we were paying with our previous provider.

  • Martin Drugaj

    Martin Drugaj

    Atomer

    We’ve been using LiveAgent since 2013. We can't imagine working without it.

  • Ivan Golubović

    Ivan Golubović

    AVMarket

    It's a cost-effective solution that can help you with a large amount of support requests via different channels.

  • user testimonials

    Rustem Gimaev

    Antalya Consulting Language Center

    Answering emails from Outlook was so hard to manage. With LiveAgent we're sure every email is answered in time.

  • Randy Bryan

    Randy Bryan

    tekRESCUE

    LiveAgent is so awesome. With very little time and effort I had it up and running smoothly in a few...

  • Timothy G. Keys

    Timothy G. Keys

    Marietta Corporation

    I highly recommend the LiveAgent product, not only as a Kayako alternative but a much better solution with added value.

  • user testimonials

    Mihaela Teodorescu

    eFortuna

    The support team always responded promptly with quick to implement solutions.

  • Hilda Andrejkovičová

    Hilda Andrejkovičová

    TrustPay

    It helps us categorize the nature of the tickets and statistically track what our clients need most.

  • user testimonials

    Alexandra Danišová

    Nay

    We see LiveAgent as a great tool for communicating with customers.

  • user testimonials

    Samuel Smahel

    m:zone

    LiveAgent sped up our communication with our customers and gave us an option to chat with them as well.

  • David Chandler

    David Chandler

    Volterman

    Simply put - LiveAgent beats everything out there at this, or even higher, price-points.

Πόροι γνωσιακής βάσης

Για να μάθετε περισσότερα για τις ώρες λειτουργίας και τα SLAs δείτε τους πόρους της γνωσιακή μας βάσης, τις αναρτήσεις στο blog, τα webinars, και άλλα.

How to Setup SLA in LiveAgent | www.liveagent.com

Έτοιμοι να ορίσετε τις ώρες λειτουργίας σας;

Εγγραφείτε στη δωρεάν δοκιμή 14 ημερών (δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα!) και δοκιμάστε τη δυνατότητα ορισμού ωρών λειτουργίας. Ανακαλύψτε πόσο εύκολο είναι να τηρείτε τις προθεσμίες της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών και να κρατάτε τους πελάτες ικανοποιημένους. 

Try LiveAgent Today​

We offer concierge migration services from most of the popular help desk solutions.

3,000+ reviews Trustpilot GetApp G2 Crowd

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Τι είναι οι ώρες λειτουργίας;”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Οι ώρες λειτουργίας είναι οι ώρες γραφείου, συνήθως από 9:00 ΠΜ μέχρι 5:00 ΜΜ Δευτέρα έως Παρασκευή. Ουσιαστικά, οι ώρες λειτουργίες είναι οι ώρες κατά τις οποίες εργάζεστε. Οι ώρες λειτουργίας διαφέρουν μεταξύ εταιρειών και κλάδων.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Γιατί χρειάζεται να ορίσετε ώρες λειτουργίας;”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Ο ορισμός των ωρών λειτουργίας του help desk σας είναι σημαντικός επειδή επηρεάζουν την εκπλήρωση της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών σας (SLA). Για παράδειγμα, χωρίς τις ώρες λειτουργίας, τα tickets που θα λαμβάνατε τα σαββατοκύριακα ή τις αργίες (βασικά όταν δεν εργάζονται οι εκπρόσωποί σας) θα παρέμεναν αναπάντητα για τη διάρκεια του SLA οδηγώντας σας σε επιβολή κυρώσεων.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Πως μπορείτε να ωφεληθείτε ορίζοντας ώρες λειτουργίας;”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Ορίζοντας ώρες λειτουργίας, δεν θα διακινδυνεύσετε να χάσετε τις προθεσμίες των SLA σας. Οι εκπρόσωποί σας θα έχουν πολύ χρόνο για να απαντήσουν σε tickets από VIP πελάτες, και δεν θα χρειαστεί να ανησυχήσετε για τις κυρώσεις (όποιες και αν είναι αυτές σύμφωνα με της συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών σας).” } }] }

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo