Δωρεάν Δοκιμή

Εταιρείες

Τι είναι οι εταιρείες στο help desk;

Οι εταιρείες στο LiveAgent σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να αποθηκεύετε πληροφορίες σχετικά με εταιρείες και τους οργανισμούς στο λογισμικό help desk. Το αν θα καταγράψετε βασικά στοιχεία επικοινωνίας ή θα ερευνήσετε σε βάθος τα προσαρμοσμένα πεδία, εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς.

Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα πεδία επαφής που περιέχουν το ID πελάτη της εταιρείας, την επέτειο της εταιρείας ή άλλες πληροφορίες. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες, οπότε σκεφτείτε ποιες πληροφορίες της εταιρείας είναι σημαντικές για εσάς και μην φοβάστε να γίνετε δημιουργικοί.

Εταιρείες

Εκτός από τη συλλογή πληροφοριών, τα προφίλ της εταιρείας είναι εξαιρετικά για την οργάνωση των επαφών σας. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε με πολλά άτομα από μια εταιρεία, μπορείτε να προσθέσετε την κάρτα επαφής τους στο προφίλ της εταιρείας τους, οπότε είναι ευκολότερο για εσάς να εντοπίσετε τα ticket τους.

Τι είδους πληροφορίες μπορείτε να αποθηκεύσετε στις εταιρείες;

 • Όνομα εταιρείας
 • Λογότυπο εταιρείας
 • Διευθύνσεις email
 • Τηλεφωνικοί αριθμοί
 • Ομάδες επαφών
 • Ζώνη ώρας
 • Γλώσσα
 • Σημείωση
 • Προσαρμοσμένα Πεδία επαφής
Εταιρείες

Πού μπορώ να βρω τη δυνατότητα για εταιρείες στο help desk;

 1. Συνδεθείτε στο LiveAgent.
 2. Πατήστε Πελάτες.
 3. Πατήστε Εταιρείες.
πως να βρείτε τις εταιρείες στο LiveAgent

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα εταιρικό προφίλ;

 1. Συνδεθείτε στο LiveAgent.
 2. Πατήστε Πελάτες.
 3. Πατήστε Εταιρείες.
 4. Πατήστε το κουμπί Δημιουργία.
 5. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και κάντε πατήστε Δημιουργία.

Προαιρετικά: Πατήστε Σημείωση για να προσθέσετε μια ιδιωτική σημείωση για την εταιρεία. Αυτή η σημείωση μπορεί να περιέχει μια σύντομη περιγραφή της εταιρείας, τη δραστηριότητά της, ποια είναι τα στελέχη του επιπέδου Γ και ούτω καθεξής.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα προσαρμοσμένο πεδίο επαφής εταιρείας;

Ανάλογα με την κατάστασή, ακολουθήστε τις οδηγίες Α ή Β.

A.) Δημιουργία εταιρικού προφίλ και προσθήκη προσαρμοσμένου πεδίου

 1. Συνδεθείτε στο LiveAgent.
 2. Πατήστε Πελάτες.
 3. Πατήστε Εταιρείες.
 4. Πατήστε το κουμπί Δημιουργία.
 5. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία.
 6. Πατήστε Προσθήκη πεδίου.
προσθήκη προσαρμοσμένων πεδίων στις εταιρείες

7. Πατήστε Δημιουργία πεδίου.
8. Ορίστε ένα κωδικό όνομα για το προσαρμοσμένο πεδίο επαφής. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι κάτι σαν “αναγνωριστικό πελάτη” ή “επέτειος εργασίας”. Λάβετε υπόψη ότι στον κώδικα επιτρέπονται μόνο πεζά γράμματα, αριθμοί, παύλες ή υπογράμμιση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά.
9. Ονομάστε το προσαρμοσμένο πεδίο επαφής. Αυτή τη φορά μπορείτε να το ονομάσετε “Αναγνωριστικό πελάτη” ή “Επέτειος εργασίας” χωρίς περιορισμούς στη μορφοποίηση.
10. Πατήστε Τύπος και επιλέξτε την επιλογή εισαγωγής που σας ταιριάζει καλύτερα. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να εισάγετε πλαισίου κειμένου, πλαίσιο λίστας, πλαίσιο ελέγχου, ομάδα πλαισίου ελέγχου ή ταχυδρομική διεύθυνση.

Προαιρετικά: Πατήστε στην περιγραφή και γράψτε μια περιγραφή για το προσαρμοσμένο πεδίο επαφής. Η εξήγηση μπορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο επαφής για εσάς και το προσωπικό σας.

11. Επιλέξτε την Ορατότητα και στη συνέχεια επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται το προσαρμοσμένο πεδίο κατά τη δημιουργία ενός εταιρικού προφίλ.
12. Πατήστε Δημιουργία.
13. Συμπληρώστε το προσαρμοσμένο πεδίο επαφής.
14. Πατήστε Αποθήκευση.

B.) Προσθήκη προσαρμοσμένου πεδίου σε υπάρχον προφίλ εταιρείας

 1. Συνδεθείτε στο LiveAgent.
 2. Πατήστε Πελάτες.
 3. Πατήστε Εταιρείες.
 4. Πατήστε στην εταιρεία στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο επαφής.
 5. Ακολουθήστε τα βήματα 6-14 στις οδηγίες Α.

Manage company contacts with ease

Working with a large enterprise? Add each contact to a company to make their tickets stand out in your inbox. Try it today. No credit card required.

Start free 14-day trial

Πώς μπορώ να προσθέσω επαφές σε μια εταιρεία;

 1. Συνδεθείτε στο LiveAgent.
 2. Πατήστε Πελάτες.
 3. Πατήστε Εταιρίες. Αναλόγως της περίπτωσης, ακολουθήστε τις οδηγίες A ή B.

A.) Δημιουργία εταιρείας και προσθήκη επαφών σε αυτήν

 1. Συνδεθείτε στο LiveAgent.
 2. Πατήστε Πελάτες.
 3. Πατήστε Εταιρείες.
 4. Πατήστε το κουμπί Δημιουργία.
 5. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και πατήστε Δημιουργία.

Προαιρετικά: Κάντε Σημείωση για να προσθέσετε μια ιδιωτική σημείωση για την εταιρεία. Η σημείωση μπορεί να περιλαμβάνει μερικές λεπτομέρειες σχετικά με την εταιρεία, τη δραστηριότητά της, ποια είναι τα κορυφαία στελέχη της και ούτω καθεξής.

6. Πατήστε Επαφές.
7. Πατήστε το πορτοκαλί κουμπί Προσθήκη.
8. Πατήστε στο πλαίσιο ελέγχου στην αριστερή πλευρά δίπλα στο όνομα κάθε επαφής για να επιλέξετε μια επαφή. Μπορείτε να επιλέξετε όσες επαφές επιθυμείτε.
9. Πατήστε το λευκό κουμπί Προσθήκη Στην Εταιρεία που βρίσκεται δίπλα στη μπάρα αναζήτησης.

B.) Προσθήκη επαφών σε υπάρχουσα εταιρεία

 1. Συνδεθείτε στο LiveAgent.
 2. Πατήστε Πελάτες.
 3. Πατήστε Εταιρείες.
 4. Πατήστε στην εταιρεία στην οποία θέλετε να προσθέσετε επαφές.
 5. Πατήστε Επαφές.
 6. Πατήστε στο πλαίσιο ελέγχου στην αριστερή πλευρά δίπλα στο όνομα κάθε επαφής για να επιλέξετε μια επαφή. Μπορείτε να επιλέξετε όσες επαφές επιθυμείτε.
 7. Πατήστε το λευκό κουμπί Προσθήκη Στην Εταιρεία που βρίσκεται δίπλα στη μπάρα αναζήτησης.
Εταιρείες

Πρέπει να προσθέσω επαφές στις εταιρείες;

Η προσθήκη επαφών σε εταιρείες είναι προαιρετική. Ωστόσο, είναι απίστευτα ευεργετική. Μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε όλα τα μηνύματα από κάποια επιχείρηση, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν επικοινωνείτε με πολλά άτομα μέσα στην ίδια εταιρεία.

 • Roman Bosch

  Roman Bosch

  Partly

  It’s a pleasure to have a great portal that improves our customer service.

 • christine preusler

  Christine Preusler

  HostingAdvice

  LiveAgent empowers our agents to provide better, faster, and more accurate support.

 • Karl Dieterich

  Karl Dieterich

  Covomo

  LiveAgent helped us to achieve 2 important goals: increase customer satisfaction and sales.

 • Hendrik Henze

  Hendrik Henze

  HEWO Internetmarketing

  We have been using LiveAgent since August and we are really satisfied with it.

 • Razvan Sava

  Razvan Sava

  Webmaster Deals

  Since we are using LiveAgent our response time increased by 60%.

 • Taras Baca

  Taras Baca

  XperienceHR

  Our paid customer conversion rate went up 325% the first month we've set up and actively started using LiveAgent.

 • user testimonials

  Andrej Ftomin

  TAZAR Group

  I have to say, I have never experienced such a professional customer approach.

 • Matt Janaway

  Matt Janaway

  The Workplace Depot

  We find LiveAgent to be the best live chat solution by far.

 • Viviane Carter

  Viviane Carter

  CSI Products

  We use LiveAgent on all of our ecommerce websites. The tool is easy to use and improves our productivity.

 • Christian Lange

  Christian Lange

  Lucky-Bike

  With LiveAgent we’re able to give our customers support wherever they are.

 • Jens Malmqvist

  Jens Malmqvist

  Projure

  I can recommend LiveAgent to anyone interested in making their customer service better and more effective.

 • user testimonials

  Catana Alexandru

  Websignal

  I'm sure we would spend 90% of our day sorting through emails if we didn't have LiveAgent.

 • JanWienk

  Jan Wienk

  All British Casino

  With LiveAgent we are able to keep our players happy by offering more efficient support resulting in higher return rates.

 • Allan Bjerkan

  Allan Bjerkan

  Norske Automaten

  LiveAgent is reliable, reasonably priced, and simply a great choice for any fast-paced online business!

 • Sissy Böttcher

  Sissy Böttcher

  Study Portals

  We like it because it is easy to use and offers great functionality, such as useful reporting features.

 • Peter Koning

  Peter Koning

  TypoAssassin

  We love LiveAgent - it makes supporting our customers easy.

 • user testimonials

  Aranzazu F

  Factorchic

  We like to offer our customers the best support experience. That’s why we chose LiveAgent.

 • Rick Nuske

  Rick Nuske

  MyFutureBusiness

  From setup to ongoing support and everything else in between, the team at LiveAgent continues to impress.

 • Vojtech Kelecsenyi

  Vojtech Kelecsenyi

  123-Nakup

  LiveAgent saves us hundreds of precious minutes every day by making customer service clear and in order.

 • Rafael Kobalyan

  Rafael Kobalyan

  Betconstruct

  Unlimited agents, email, social media, and phone integration. All that for less than we were paying with our previous provider.

 • Martin Drugaj

  Martin Drugaj

  Atomer

  We’ve been using LiveAgent since 2013. We can't imagine working without it.

 • Ivan Golubović

  Ivan Golubović

  AVMarket

  It's a cost-effective solution that can help you with a large amount of support requests via different channels.

 • user testimonials

  Rustem Gimaev

  Antalya Consulting Language Center

  Answering emails from Outlook was so hard to manage. With LiveAgent we're sure every email is answered in time.

 • Randy Bryan

  Randy Bryan

  tekRESCUE

  LiveAgent is so awesome. With very little time and effort I had it up and running smoothly in a few...

 • Timothy G. Keys

  Timothy G. Keys

  Marietta Corporation

  I highly recommend the LiveAgent product, not only as a Kayako alternative but a much better solution with added value.

 • user testimonials

  Mihaela Teodorescu

  eFortuna

  The support team always responded promptly with quick to implement solutions.

 • Hilda Andrejkovičová

  Hilda Andrejkovičová

  TrustPay

  It helps us categorize the nature of the tickets and statistically track what our clients need most.

 • user testimonials

  Alexandra Danišová

  Nay

  We see LiveAgent as a great tool for communicating with customers.

 • user testimonials

  Samuel Smahel

  m:zone

  LiveAgent sped up our communication with our customers and gave us an option to chat with them as well.

 • David Chandler

  David Chandler

  Volterman

  Simply put - LiveAgent beats everything out there at this, or even higher, price-points.

Μπορεί μια επαφή να σχετίζεται με περισσότερες από μία εταιρείες ταυτόχρονα;

Δυστυχώς, δεν υπάρχει τρόπος να προσθέσετε περισσότερες από μία εταιρείες σε μια επαφή. Ωστόσο, εάν θέλετε να αλλάξετε την εταιρεία που σχετίζεται με την επαφή, μπορείτε να διαγράψετε την επαφή από τη λίστα επαφών της αρχικής εταιρείας και να την προσθέσετε σε μια νέα.

Πώς μπορώ να επωφεληθώ από την οργάνωση των επαφών σε εταιρείες;

Η οργάνωση επαφών σε εταιρείες μπορεί να βελτιώσει τη ροή εργασίας σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε όλα τα ticket από τις επαφές της εταιρείας με ένα μόνο κλικ, διευκολύνοντας το φιλτράρισμα και την εύρεση συγκεκριμένων ticket. Για να δείτε όλα τα ticket από μια συγκεκριμένη εταιρεία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Συνδεθείτε στο LiveAgent.
 2. Πατήστε Πελάτες.
 3. Πατήστε Εταιρείες.
 4. Πατήστε Tickets.

Προαιρετικά: Για να περιορίσετε ακόμη περισσότερο την αναζήτηση, πατήστε στο Προσαρμοσμένο φίλτρο και επιλέξτε την κατάσταση του ticket, την πηγή, τις ετικέτες, ή άλλα προσαρμοσμένα φίλτρα.

Εταιρείες

Πόροι γνωσιακής βάσης                                                                         

LiveAgent Product Tour

Είστε έτοιμοι να διαχειριστείτε εύκολα τις επαφές της εταιρείας;

Συνεργάζεστε με έναν μεγάλο οργανισμό; Προσθέστε κάθε επαφή σε μια εταιρεία για να ξεχωρίζουν τα ticket τους στα εισερχόμενά σας. Δοκιμάστε το σήμερα. Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Ξεκινήστε μία δοκιμή 14 ημερών.

Try LiveAgent Today​

We offer concierge migration services from most of the popular help desk solutions.

3,000+ reviews Trustpilot GetApp G2 Crowd

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Τι είναι οι εταιρείες;”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Οι εταιρείες στο LiveAgent σας επιτρέπουν να συγκεντρώνετε και να αποθηκεύετε πληροφορίες για εταιρείες και οργανισμούς στο λογισμικό του help desk σας. ” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Τι είδους πληροφορίες μπορείτε να αποθηκεύσετε στις εταιρείες;”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Εκτός από βασικές πληροφορίες, τα λογισμικά help desk όπως το LiveAgent σας επιτρέπουν να δημιουργείτε προσαρμοσμένα πεδία επαφής για να αποθηκεύετε πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, όπως το ID της εταιρείας ή το επίπεδο συνδρομής. ” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Πρέπει να προσθέσω επαφές στις εταιρείες;”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Η προσθήκη επαφών σε εταιρείες είναι προαιρετική. Ωστόσο, είναι απίστευτα ευεργετική. Μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε όλα τα μηνύματα από κάποια επιχείρηση, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν επικοινωνείτε με πολλά άτομα μέσα στην ίδια εταιρεία. ” } }] }

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo