Κανόνες χρόνου

Τι είναι οι κανόνες χρόνου;

Οι κανόνες χρόνου είναι κανόνες αυτοματισμού που δεν ενεργοποιούνται από τη δράση, αλλά αντίθετα, ανάλογα με το χρόνο. Χρησιμοποιούνται συνήθως για εργασίες καθαρισμού κέντρου εξυπηρέτησης, υπενθυμίσεις email ή απαντήσεις, για την επίλυση καρτελών που δεν είχαν κάποια δραστηριότητα στο παρελθόν ή για την προσθήκη ετικετών. Οι περιπτώσεις είναι ατελείωτες.

Time-Rules-LiveAgent

Παραδείγματα κανόνων χρόνου

Παράδειγμα #1

Ως χρήστης του LiveAgent, μπορείτε να ορίσετε έναν κανόνα χρόνου που θα στέλνει αυτόματα ένα email απάντησης 24 ώρες μετά την τελευταία σας αλληλεπίδραση με έναν πελάτη.

Παράδειγμα #2

Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν κανόνα χρόνου που θα επισημαίνει αυτόματα όλες τις καρτέλες που δεν έχουν απαντηθεί μέσα σε 10 ημέρες, ως επιλυθείσες.

Παράδειγμα #3

Το LiveAgent θα διαγράψει αυτόματα τις καρτέλες που έχουν επισημανθεί ως SPAM που είναι παλαιότερες των 90 ημερών.

Πως λειτουργούν οι κανόνες χρόνου;

Μόλις ρυθμιστεί ένας κανόνας χρόνου, το σύστημα θα εκτελεί αυτόματα περιοδικούς ελέγχους στο παρασκήνιο σε σύντομα διαστήματα (συνήθως ένα λεπτό) και θα ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανόνα χρόνου. Εάν πληρούνται, ο κανόνας εκτελείται αυτόματα.

Γιατί είναι σημαντικοί οι κανόνες χρόνου;

Οι κανόνες χρόνου μπορούν να είναι εξαιρετικά επωφελείς για κάθε επιχείρηση που έχει μεγάλο όγκο καρτελών, επειδή μπορεί να μειώσει το άγχος του αντιπροσώπου και να εκτελέσει συνήθη και επαναλαμβανόμενα καθήκοντα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα κύρια οφέλη των κανόνων χρόνου είναι:

 • Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα/ροή εργασίας αντιπροσώπου
 • Βελτιωμένοι χρόνοι απόκρισης
 • Λιγότερο περιθώριο για ανθρώπινο λάθος
 • Λιγότερο άγχος/μειωμένη πιθανότητα εξάντλησης
 • Μειωμένο κόστος υποστήριξης και εξοικονόμηση χρόνου

Peter Komornik

Το LiveAgent συνδυάζει εξαιρετική συνομιλία, καρτέλες και αυτοματοποίηση που μας επιτρέπουν να παρέχουμε εξαιρετική υποστήριξη στους πελάτες μας.

Peter Komornik, CEO
logo slido black

Ποιοι άλλοι τύποι κανόνων υπάρχουν στο LiveAgent;

Εκτός από τους κανόνες χρόνου, οι χρήστες του LiveAgent μπορούν να επωφεληθούν από κανόνες αυτοματισμού που βασίζονται σε έναυσμα και κανόνες ΣΕΥ (συμφωνία επιπέδου υπηρεσίας). Μπορείτε να προκαθορίσετε αυτούς τους κανόνες για να ταιριάζουν καλύτερα στην επιχείρησή σας και να κάνετε το λογισμικό διαχείρισης καρτελών εξυπηρέτησης σας αποτελεσματικό.

Κανόνες δράσης

Οι κανόνες ενεργειών είναι βασικοί κανόνες που ενεργοποιούνται από ενέργειες. Οι χρήστες του LiveAgent μπορούν να ρυθμίσουν ένα έναυσμα και μια ενέργεια και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης, η ενέργεια εκτελείται. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε έναν κανόνα που θα εκχωρεί αυτόματα οποιαδήποτε καρτέλα που περιέχει τις λέξεις “τιμολόγηση” ή “πληρωμή” στο τμήμα τιμολόγησης.

Create-rule-in-LiveAgent

Κανόνες ΣΕΥ

Οι κανόνες ΣΕΥ μπορούν να εφαρμοστούν μόνο στη ρύθμιση ΣΕΥ και δεσμεύονται σε επίπεδα ΣΕΥ. Ένα παράδειγμα κανόνα ΣΕΥ θα μπορούσε να είναι η αλλαγή του επιπέδου ΣΕΥ μίας καρτέλας ή η διακοπή της εκτέλεσης άλλων κανόνων.

Automate tasks with time-triggered rules

Save up to 15 hours of work each week with custom automation rules. The possibilities are endless. Try them today. No credit card required.

Τι μπορείτε να κάνετε με τους κανόνες χρόνου στο LiveAgent;

Οι κανόνες χρόνου μπορούν να εφαρμοστούν όταν:

 • Μία καρτέλα είναι προγενέστερη από έναν συγκεκριμένο αριθμό ημερών, ωρών ή λεπτών
 • Η κατάσταση μίας καρτέλας δεν έχει αλλάξει σε συγκεκριμένο αριθμό ημερών, ωρών ή λεπτών
 • Μία καρτέλα αναμένεται σε λιγότερο από συγκεκριμένο αριθμό ημερών, ωρών ή λεπτών
 • Μία καρτέλα έχει καθυστερήσει περισσότερο από έναν συγκεκριμένο αριθμό ημερών, ωρών ή λεπτών

Όροι που μπορούν να εφαρμοστούν στους κανόνες χρόνου

 • Κατάσταση καρτέλας

 • Η καρτέλα δημιουργήθηκε (ημερομηνία)
 • Η καρτέλα άλλαξε (ημερομηνία)
 • Η καρτέλα διαγράφηκε
 • URL παραπομπής έναρξης καρτέλας
 • Προτεραιότητα καρτέλας

 • Τμήμα καρτέλας
 • Η καρτέλα εκχωρήθηκε σε
 • Ομάδα πελατών
 • Ετικέτες καρτέλας

Ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν από τους κανόνες χρόνου

 • Μεταφορά καρτέλας
 • Επίλυση καρτέλας
 • Διαγραφή καρτέλας
 • Αλλαγή προτεραιότητας καρτέλας
 • Αλλάξτε το επίπεδο ΣΕΥ

 • Επισήμανση ως ανεπιθύμητου
 • Επισήμανση ως μη ανεπιθύμητου
 • Εκκαθάριση καρτέλας
 • Αποστολή απάντησης
 • Αλλαγή θέματος καρτέλας
 • Κλήση URL
 • Αλλαγή ετικέτας
 • Αφαίρεση ετικέτας
 • Αποστολή mail σε
 • Παύση άλλων κανόνων
 • Αίτημα HTTP

Πώς μοιάζουν οι κανόνες χρόνου στην πράξη;

Εάν ένας κανόνας εφαρμόζεται σε μία καρτέλα, η αλλαγή θα εμφανίζεται στην αναλυτική προβολή καρτέλας (για να διασφαλιστεί η σαφής ευθύνη για τη διαχείριση των καρτελών.) Τόσο οι διαχειριστές όσο και οι αντιπρόσωποι μπορούν να δουν τις αλλαγές στην καρτέλα που γίνονται με ενεργούς κανόνες χρόνου.

Πώς να ρυθμίσετε κανόνες χρόνου στο LiveAgent

 1. Συνδεθείτε στο LiveAgent.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις (εικονίδιο γραναζιού στην αριστερή γραμμή μενού).

 3. Πατήστε Αυτοματοποίηση.

 4. Πατήστε Κανόνες Χρόνου.

 5. Πατήστε Δημιουργία.

 6. Επιλέξτε το κουτί Κατάσταση Ενεργός.

 7. Δημιουργήστε το όνομα για τον κανόνα σας.

 8. Μπορείτε να αφήσετε την ενότητα Σημειώσεις κενή ή μπορείτε να περιγράψετε τον κανόνα με περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό το πεδίο είναι απλά για δική σας ευκολία.
 9. Επιλέξτε μια μεταβλητή ‘Εφαρμογή όταν’.

 10. Επιλέξτε τις συνθήκες χρόνου — μετά από πόσο χρόνο θα πρέπει να εκτελεστεί ο κανόνας σας;

 11. Προαιρετικό: Πατήστε στην επιλογή Προσθήκη ομάδας συνθηκών.

 12. Επιλέξτε τις συνθήκες ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

 13. Επιλέξτε τα πεδία εκτέλεσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

 14. Πατήστε Αποθήκευση.

Οφέλη των κανόνων χρόνου

Λιγότερο περιθώριο για ανθρώπινο σφάλμα και μειωμένη πιθανότητα εξάντλησης του αντιπροσώπου

Ο αυτοματισμός είναι ακριβής– οι άνθρωποι δεν είναι. Μπορείτε να φανταστείτε εάν οι αντιπρόσωποι σας έπρεπε να απομνημονεύσουν σε ποιες καρτέλες δεν έλαβαν απάντηση και έπρεπε να τις ερευνήσουν;

Φυσικά, θα ήταν αδύνατο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιες περίεργες καταστάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την επιχείρησή σας. Επιπλέον, το να θυμούνται πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να παρακολουθήσουν κάθε αίτημα του πελάτη μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη εξάντληση των αντιπροσώπων.

Η θέσπιση κανόνων αυτοματισμού που αναλαμβάνουν αυτές τις διοικητικές εργασίες θα απελευθερώσει τον χρόνο και το μυαλό των αντιπροσώπων σας, επιτρέποντάς τους να εστιάσουν σε πιο επείγουσες εργασίες. Θα εξασφαλίσει επίσης ότι δεν αγχώνονται και μπορούν να είναι παραγωγικοί για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Βελτίωση της ικανοποίησης πελατών

Οι ικανοποιημένοι πελάτες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε επιχείρησης, καθώς επηρεάζουν τις προτάσεις, τις διαδικτυακές κριτικές, τη διάδοση από στόμα σε στόμα και τις πωλήσεις. Ως εκ τούτου, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προσπαθεί να διατηρεί τους πελάτες της ευχαριστημένους με εξαιρετική εξυπηρέτηση, γρήγορους χρόνους απόκρισης και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Το να διατηρείτε τους πελάτες σας ικανοποιημένους με τους κανόνες χρόνου είναι εύκολο, αφήστε το σύστημα να παρακολουθεί κάθε ερώτημα και οι πελάτες σας θα αισθάνονται πολύτιμοι και ότι τους εκτιμάτε. Είναι τόσο εύκολο!

Βραβεία

Happy customers are the best customers

Προσφέρουμε σαν υπηρεσία γνωριμίας τη μεταφορά από τις πιο δημοφιλείς λύσεις για help desk

View more

Βραβεία

Οι κανόνες αυτοματισμού εξοικονομούν χρόνο και χρήμα

Μπορείτε να φανταστείτε να πρέπει να ερευνήσετε κάθε αναπάντητη καρτέλα χειροκίνητα; Όχι μόνο αυτό θα ήταν μία εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, αλλά θα ήταν επίσης πολύ ακριβή.

Ευτυχώς, το λογισμικό κέντρου υποστήριξης όπως το LiveAgent μπορεί να εκτελέσει αμέτρητους κανόνες χρόνου που θα εξοικονομήσουν πολύ χρόνο στους αντιπροσώπους σας μακροπρόθεσμα. Αφήστε τα logistics σε εμάς, ώστε οι αντιπρόσωποί σας να μπορούν να επικεντρωθούν σε ό,τι είναι σημαντικό — την καλλιέργεια των σχέσεων με τους πελάτες.

Πόροι γνωσιακής βάσης

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες χρόνου, ανατρέξτε στους πόρους της γνωσιακής βάσης:

Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε τους δικούς σας κανόνες χρόνου;

Εξοικονομήστε έως και 15 ώρες εργασίας κάθε εβδομάδα με προσαρμοσμένους κανόνες χρόνου. Οι περιπτώσεις είναι ατελείωτες. Δοκιμάστε τις σήμερα. Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή 14 ημερών.

Δοκιμάστε το LiveAgent Σήμερα​

Προσφέρουμε σαν υπηρεσία γνωριμίας τη μεταφορά από τις πιο δημοφιλείς λύσεις για help desk

3,000+ αξιολογήσης Trustpilot GetApp G2 Crowd

Frequently asked questions

Τι είναι οι κανόνες του χρόνου;

Οι κανόνες χρόνου είναι κανόνες αυτοματισμού που δεν ενεργοποιούνται από ενέργειες, αλλά αντ’ αυτού, υπόκεινται σε χρόνο. Χρησιμοποιούνται πιο συχνά για εργασίες καθαρισμού του κέντρου εξυπηρέτησης, υπενθυμίσεις ή παρακολούθηση μέσω email, επίλυση καρτελών που δεν είχαν καμία δραστηριότητα εδώ και καιρό ή για προσθήκη ετικετών.

Πώς λειτουργούν οι κανόνες χρόνου;

Μόλις ρυθμιστεί ένας κανόνας χρόνου, το σύστημα θα εκτελεί αυτόματα περιοδικούς ελέγχους ιστορικού σε μικρά διαστήματα (συνήθως ενός λεπτού) και θα ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανόνα χρόνου. Εάν πληρούνται, ο κανόνας εκτελείται αυτόματα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης κανόνων χρόνου;

Κανόνες χρόνου που σας επιτρέπουν να οργανώνετε τις εργασίες μεμονωμένων πρακτόρων, να στέλνετε υπενθυμίσεις μέσω email, π.χ. ότι μια συγκεκριμένη καρτέλα πρέπει να διεκπεραιωθεί, υποστηρίζει επίσης την επίλυση αιτημάτων που δεν ήταν ενεργά για κάποιο χρονικό διάστημα και σας επιτρέπει επίσης να προσθέτετε ετικέτες.

Ποιο είναι ένα παράδειγμα κανόνα χρόνου;

Ένα καλό παράδειγμα κανόνα χρόνου είναι ένας κανόνας που διαγράφει αυτόματα καρτέλες που έχουν επισημανθεί ως SPAM και είναι παλαιότερες των 90 ημερών.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας ΄μας δίνετε την άδειά σας να χρησιμοποιούμε cookies όπως περιγράφεται από πολιτική απορήττου και cookies.

×
Προγραμματίστε μία ατομική κλήση και ανακαλύψτε πως μπορει το LiveAgent να ωφελήσει την επιχείρησή σας.

Είμαστε διαθέσιμοι σε πολλές ημερομηνίες

Προγραμματίστε ένα demo