Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ποια είναι η διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού;

Ο ψηφιακός επιχειρηματικός μετασχηματισμός είναι η διαδικασία εφαρμογής ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς για την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και παροχή μεγαλύτερης αξίας στους πελάτες.

Τα δεδομένα (π.χ. IoT, Big Data, κ.λπ.) διαδραματίζουν βασικούς ρόλους στις πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς παρέχουν πληροφορίες για τη βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, την προώθηση της αλλαγής και την καλύτερη απόδοση έναντι του ανταγωνισμού.

Γιατί είναι σημαντικός ο ψηφιακός επιχειρηματικός μετασχηματισμός;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ζωτικής σημασίας για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Η ψηφιακή καινοτομία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη νέων ροών εσόδων, τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

Η επιχειρηματική καινοτομία και οι τεχνολογικές αλλαγές οδηγούν επίσης σε οικονομική ανάπτυξη. Γι’ αυτό η οικονομία της καινοτομίας έχει γίνει αρκετά σημαντική στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο.

Με την επιτάχυνση της καινοτομίας, τον επιτυχημένο μετασχηματισμό και τις νέες πηγές εσόδων, η συνολική οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί εκθετικά, οδηγώντας σε περισσότερη καινοτομία και πολιτισμικές αλλαγές.

Πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μεταμορφώνουν τις επιχειρήσεις;

Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις δημιουργούν αξία. Μπορούν να βοηθήσουν στη μετατροπή των τρεχόντων επιχειρηματικών μοντέλων σε όλους τους κλάδους για να βοηθήσουν στην επίσπευση των διαδικασιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Για παράδειγμα, οι εταιρείες στον ασφαλιστικό κλάδο μπορούν να επανεφεύρουν το λειτουργικό τους μοντέλο εφαρμόζοντας IoT και προγνωστικές αναλύσεις. Μπορούν να παρέχουν στους ασφαλισμένους υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως σχόλια από τους οδηγούς και να προσφέρουν μειώσεις ασφαλίστρων. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες της μεταποιητικής βιομηχανίας μπορούν να εξαλείψουν τις ανεπάρκειες της εφοδιαστικής αλυσίδας, να μειώσουν το κόστος και να γίνουν πελατοκεντρικές.

Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η επιτυχία, οι επιχειρήσεις πρέπει να ξεπεράσουν τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως η έλλειψη δεξιοτήτων πληροφορικής, μια κακώς καθορισμένη στρατηγική, την κακή διαχείριση οργανωτικών αλλαγών και την αναποτελεσματική διαχείριση δεδομένων.

Start your digital transtormation today

LiveAgent can help you meet customer demands and therefore improve your business. Curious about all the opportunities?

Στοιχεία ψηφιακού μετασχηματισμού

Τα βασικά στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνουν:

 • Ψηφιακή τεχνολογία
 • Ενσωματώσεις δεδομένων
 • Βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Λειτουργική ευελιξία
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Μετασχηματιστική ηγεσία
 • Εμπειρία πελάτη και χρήστη

Μια αποτελεσματική στρατηγική που λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη της ζήτησης των πελατών και να υπερβεί τις προσδοκίες των πελατών.

Πώς να ξεκινήσετε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό στην επιχείρηση

Οι επιτυχημένες πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού χρησιμοποιούν ένα πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού που σχεδιάζει όλα τα στοιχεία του μετασχηματισμού.

Για να αποδώσουν τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σας, ξεκινήστε αξιολογώντας τις δυνατότητές σας και ευθυγραμμίζοντας τους στόχους με τους επιχειρηματικούς στόχους. Συνεργαστείτε με IT, κορυφαία στελέχη και άλλους ενδιαφερόμενους για να επιλέξετε στρατηγικούς συνεργάτες για την υλοποίηση λύσεων λογισμικού, όπως λογισμικό κέντρου εξυπηρέτησης.

Παρέχετε ψηφιακή εμπειρία παντός καναλιού, εστιάστε στα αποτελέσματα των πελατών και κρατήστε τους υπαλλήλους στο ίδιο επίπεδο σε όλα τα ψηφιακά πράγματα.

Οδικός χάρτης ψηφιακού μετασχηματισμού

Ένας οδικός χάρτης ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ένα σχέδιο που οδηγεί στην αλλαγή σε έναν οργανισμό. Ο οδικός χάρτης κάθε εταιρείας είναι μοναδικός, αλλά καταλήγει σε αυτά τα στάδια:

 • Καθορισμός αξίας – συγκέντρωση της ηγετικής ομάδας, καθορισμός στόχων και διασφάλιση της επένδυσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό
 • Εκτέλεση – δρομολόγηση πρωτοβουλιών εξυπηρέτησης πελατών, δημιουργία ψηφιακής μονάδας για την προώθηση της ευελιξίας και οικοδόμηση ψηφιακής κουλτούρας
 • Κλιμάκωση – δρομολόγηση ψηφιακών πρωτοβουλιών γρήγορης απόδοσης, ενίσχυση συστημάτων και δεξιοτήτων και υιοθέτηση ενός νέου ευέλικτου επιχειρηματικού μοντέλου σε ολόκληρη την εταιρεία.
Οδικός χάρτης ψηφιακού μετασχηματισμού - App - Uploads - 2022 - 01 - Succesfull Conversion 1.jpg

Παραδείγματα ψηφιακού μετασχηματισμού

Υπάρχουν περισσότεροι από ένας ηγέτης ψηφιακού μετασχηματισμού σε κάθε κλάδο. Για παράδειγμα, μια εταιρεία καταναλωτικών αγαθών μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνολογία για να παρακολουθεί τις τιμές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη ή να παρακολουθεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Μερικές από τις πιο αξιόλογες εταιρείες τεχνολογίας που έχουν υιοθετήσει την καινοτόμο διαδικασία είναι η Microsoft, με το σύστημα δικτύωσης cloud, και η Honeywell, με τις νέες λύσεις λογισμικού της.

Άλλα επιτυχημένα παραδείγματα ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνουν τα Target, Best Buy, Nike, Experian, Netflix, ManpowerGroup, Home Depot, Hasbro και πολλά άλλα.

Τελειώνει ποτέ ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ, επειδή οι νέες τεχνολογίες συνεχίζουν να εμφανίζονται και κάθε στάδιο μετασχηματισμού αποκαλύπτει νέες ευκαιρίες για βελτίωση.

Η αγορά εξελίσσεται συνεχώς, φέρνοντας νέες τάσεις που πρέπει να ακολουθήσουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Η συμπεριφορά και οι προσδοκίες των καταναλωτών αλλάζουν επίσης, απαιτώντας περαιτέρω αναβαθμίσεις σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς.

Βασικοί ρόλοι ψηφιακού μετασχηματισμού

Οι βασικοί ρόλοι του ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνουν:

 • Επικεφαλής του μετασχηματισμού
 • Τεχνικούς μηχανικούς
 • Υπεύθυνους έργων
 • Αρχιτέκτονες δεδομένων
 • Επαγγελματίες UX/CX
 • Οικονομικούς αναλυτές
 • Ειδικούς σε θέματα ασφάλειας και συμμόρφωσης

Πώς μπορώ να ξέρω εάν ο ψηφιακός μετασχηματισμός λειτουργεί;

Οι βασικοί παράγοντες που υποδηλώνουν έναν επιτυχημένο μετασχηματισμό περιλαμβάνουν:

 • Έμπειρους επικεφαλής που οδηγούν στη θετική αλλαγή
 • Νέους, ευέλικτους τρόπους εργασίας
 • Ευκαιρίες Ε&Α για βελτίωση ταλέντων
 • Ενσωμάτωση καθημερινών ψηφιακών εργαλείων με άλλο λογισμικό
 • Βελτιωμένη επικοινωνία μέσω πλατφορμών εξυπηρέτησης πελατών
 • Ισχυρότερες σχέσεις με τους πελάτες
 • Μια πιστή βάση πελατών

Πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού

Ένα πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού θεωρείται σημείο αναφοράς που βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν την αλλαγή. Πάρτε για παράδειγμα το πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού της AIMultiple.

Πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού
Πηγή εικόνας

Είναι το σχέδιο βασικών στρατηγικών για την ψηφιακή μετάβαση και τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών. Η ύπαρξη ενός πλαισίου είναι πρωταρχικής σημασίας για την αποφυγή παγίδων του ψηφιακού μετασχηματισμού (π.χ. αντίσταση στην αλλαγή και κακή ηγεσία) και για τη διασφάλιση της υιοθέτησης σε όλη την εταιρεία.

Στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού

Η στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ένα σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων, τη βελτίωση των διαδικασιών και την προσφορά μεγαλύτερης αξίας στους καταναλωτές.

Η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής απαιτεί:

 • Αξιολόγηση της οργανωτικής δομής και της εταιρικής κουλτούρας
 • Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων
 • Εντοπισμό ελλείψεων δεξιοτήτων
 • Χαρτογράφηση επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Εντοπισμό αναποτελεσματικών διαδικασιών και ευκαιριών
 • Ανάλυση της εμπειρίας του πελάτη
 • Καθορισμό στόχων και επιδιώξεων
 • Δημιουργία οδικού χάρτη ψηφιακού μετασχηματισμού

Use the best strategy

LiveAgent can help you improve you processes and deliver more value to your consumers. Are you interested?

Frequently asked questions

Ποια είναι η διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού;

Ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις επιχειρηματικές πτυχές για τη βελτίωση των λειτουργιών, την προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς και τη βελτίωση των εμπειριών των πελατών.

Γιατί είναι τόσο σημαντικός ο ψηφιακός επιχειρηματικός μετασχηματισμός;

Είναι ζωτικής σημασίας για να παραμείνετε σχετικοί και ανταγωνιστικοί, να ξεκλειδώσετε νέες ευκαιρίες εσόδων και να υποστηρίξετε την οικονομική ανάπτυξη.

Πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μεταμορφώνουν τις επιχειρήσεις;

Τους δίνουν τη δυνατότητα να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες, να γίνονται πιο ευέλικτοι, να παρέχουν περισσότερη αξία στους καταναλωτές και να γίνονται πιο κερδοφόροι.

Ποια είναι τα στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού;

Τα στοιχεία ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνουν ενσωματώσεις τεχνολογίας και δεδομένων, βελτιστοποίηση και διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, ευελιξία σε όλη την εταιρεία, διαχείριση αλλαγών, μετασχηματιστική ηγεσία και εμπειρίες πελατών.

Πώς μπορώ να ξεκινήσω έναν ψηφιακό μετασχηματισμό στην επιχείρηση;

Αξιολογήστε τις τρέχουσες ψηφιακές σας ικανότητες, θέστε στόχους που να ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους, βρείτε στρατηγικούς συνεργάτες για την ψηφιακή μετάβαση και βεβαιωθείτε ότι το εργατικό δυναμικό σας έχει τις κατάλληλες δεξιότητες. Εστιάστε τα πάντα γύρω από τις ανάγκες των πελατών και δημιουργήστε το σωστό ψηφιακό οικοσύστημα για να βελτιώσετε τις λειτουργίες και τις εμπειρίες των πελατών.

Πώς φτιάχνετε έναν οδικό χάρτη ψηφιακού μετασχηματισμού;

Εστιάστε σε τρία στάδια: καθορισμός τιμής, εκτέλεση και κλιμάκωση. Συγκεντρώστε την ηγετική ομάδα, ξεκινήστε τις πρωτοβουλίες, καλλιεργήστε μια ψηφιακή κουλτούρα και βελτιώστε τις δεξιότητες και τα συστήματα συνεχώς.

Ποιο είναι ένα παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού;

Το πιο συνηθισμένο παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. chatbot που υποστηρίζονται από AI). Άλλα παραδείγματα είναι η αυτοεκπαίδευση για πωλητές, οι επιλογές αυτοβοήθειας για τους καταναλωτές, η παρακολούθηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών και η παρακολούθηση τιμών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τελειώνει ποτέ ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια ατελείωτη διαδικασία. Θα έπρεπε, τουλάχιστον. Υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης και οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις προσφέρουν περισσότερους τρόπους βελτιστοποίησης και βελτιστοποιημένες υπηρεσίες.

Ποιοι είναι οι βασικοί ρόλοι του ψηφιακού μετασχηματισμού;

Οι βασικοί ειδικοί που πρέπει να έχετε σε μια ομάδα ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνουν διαχειριστές έργων, ηγέτες, τεχνικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες δεδομένων, ειδικούς ασφάλειας και συμμόρφωσης, επαγγελματίες UX/CX και οικονομικούς φορείς.

Πώς μπορώ να ξέρω εάν ο ψηφιακός μετασχηματισμός λειτουργεί;

Εάν χρησιμοποιείτε καθημερινά ψηφιακά εργαλεία για εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, διευθύνετε μια πιο ευέλικτη επιχείρηση, έχετε ηγέτες με γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας και έχετε περισσότερους ικανοποιημένους, πιστούς πελάτες, η πρωτοβουλία σας έχει αποτέλεσμα.

Πίσω στο Γλωσσάρι Δημιουργία ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμού

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας ΄μας δίνετε την άδειά σας να χρησιμοποιούμε cookies όπως περιγράφεται από πολιτική απορήττου και cookies.

×
Προγραμματίστε μία ατομική κλήση και ανακαλύψτε πως μπορει το LiveAgent να ωφελήσει την επιχείρησή σας.

Είμαστε διαθέσιμοι σε πολλές ημερομηνίες

Προγραμματίστε ένα demo