Λίστα ελέγχου ^Πρότυπων εξυπηρέτησης πελατών^

Λίστα ελέγχου Πρότυπων εξυπηρέτησης πελατών

Η υποστήριξη και η εξυπηρέτηση πελατών είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με πελάτες σε καθημερινή βάση, καθώς οι πελάτες πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά.

Δεν έχει σημασία τι είδους προϊόν ή υπηρεσία πουλάτε: αν δεν είναι αρκετά καλό για τους πελάτες σας, θα βρουν κάποιον άλλον να το αγοράσουν.

Ωστόσο, εάν διατηρείτε υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών για να παρέχετε στους πελάτες σας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, θα συνεχίσουν να επιστρέφουν.

Δείτε τη λίστα ελέγχου προτύπων εξυπηρέτησης πελατών για να ορίσετε σαφείς οδηγίες για τους αντιπροσώπους σας και να διατηρήσετε την υπηρεσία σας στο υψηλότερο επίπεδο.

Η σημασία των λιστών ελέγχου προτύπων εξυπηρέτησης πελατών

Όταν πρόκειται για την παροχή υποστήριξης πελατών, πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να διατηρήσουν τη συνέπεια. Ο λόγος είναι συχνά η έλλειψη συγκεκριμένων οδηγιών για το προσωπικό υποστήριξης πελατών.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασυνέπεια στην ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, η οποία θα αντικατοπτρίζει τελικά μια κακή εμπειρία πελάτη. Ένας καλός τρόπος για να καταπολεμήσετε αυτό το ζήτημα είναι να εφαρμόσετε μια λίστα ελέγχου προτύπων για το προσωπικό υποστήριξής σας., η οποία θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση παρεξήγησης με τους πελάτες.

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από τη λίστα ελέγχου προτύπων εξυπηρέτησης πελατών;

 • Αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών

Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για επιχειρήσεις με πολλαπλές τοποθεσίες, προκειμένου να διατηρηθεί η συνέπεια στην παροχή υπηρεσιών κάθε υποκαταστήματος. Θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή τους στο μέλλον.

 • Ομάδα διαχείρισης

Η ομάδα διαχείρισης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λίστα ελέγχου προτύπων υπηρεσιών ως τρόπο ελέγχου της ποιότητας της υπηρεσίας που προσφέρει το προσωπικό υποστήριξής της. Αυτό θα τους βοηθήσει να εντοπίσουν τυχόν τομείς που χρειάζονται βελτίωση και θα τους δώσει μια ιδέα για το πόσο καλά αποδίδει η επιχείρησή τους.

Εξερευνήστε τη λίστα ελέγχου προτύπων εξυπηρέτησης πελατών

Ας δούμε ποια βιομηχανικά πρότυπα πρέπει να καλύπτει η επιχείρησή σας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Λίστα ελέγχου Πρότυπων εξυπηρέτησης πελατών
Είναι η ραχοκοκαλιά των βασικών προτύπων εξυπηρέτησης πελατών σας. Θα πρέπει να περιγράφει πώς η επιχείρησή σας θα παρέχει υποστήριξη στους πελάτες της. Να είστε σαφείς σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την επίλυση τυχόν παραπόνων ή αποριών.

Γιατί είναι σημαντική μια πολιτική εξυπηρέτησης πελατών;

Παρέχει στο προσωπικό σας ένα σαφές σύνολο οδηγιών που πρέπει να ακολουθεί όταν βοηθά τους πελάτες. Ως αποτέλεσμα, θα είναι σε θέση να παρέχουν εξυπηρέτηση με σταθερό επίπεδο ποιότητας και θα διευκολύνει το προσωπικό να επιλύσει τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν.

Πώς να ρυθμίσετε μια πολιτική εξυπηρέτησης πελατών;

Η πολιτική σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Στόχους υποστήριξης πελατών
 • Στόχους ικανοποίησης πελατών
 • Προσδοκίες χρόνου απόκρισης
 • Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από αντιπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών
customer feedback illustration

Ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για τη ρύθμιση μιας πολιτικής εξυπηρέτησης πελατών;

Υπάρχει μια ποικιλία εργαλείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βοηθήσετε στη διαχείριση της πολιτικής εξυπηρέτησης πελατών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 • Φόρμες σχολίων πελατών
 • Έρευνες ικανοποίησης πελατών
 • Καρτέλες υποστήριξης πελατών
 • Εσωτερικές εκπαιδευτικές συνεδρίες
 • Διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης
 • Ηλεκτρονικά βιβλία και εγχειρίδια
Η διαφανής επικοινωνία είναι σημαντική για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. Διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κακή επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού υποστήριξης όσον αφορά την καθημερινή συναλλαγή με πελάτες.

Γιατί είναι σημαντική η διαφάνεια;

Η έλλειψη διαφάνειας μεταξύ της ομάδας υποστήριξής σας και της διοίκησης μπορεί να δημιουργήσει δυσπιστία. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την επικοινωνία, επηρεάζοντας αρνητικά το αποτέλεσμα σας.

Πώς να διατηρήσετε τη διαφάνεια;

Μπορείτε να το κάνετε πραγματοποιώντας τακτικές συναντήσεις μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού. Επιτρέπει στα δύο μέρη να μοιράζονται ανοιχτά τυχόν ενημερώσεις ή ανησυχίες που μπορεί να έχουν και να κρατούν ανοιχτή την επικοινωνία.
πηγή: tanacopenhagen.com

Ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για τη διατήρηση της διαφάνειας;

 • Google Docs
 • Skype
 • GoToMeeting
Θα πρέπει να προσφέρεται στους πελάτες ένα σταθερό επίπεδο πληροφοριών όταν επικοινωνούν με την επιχείρηση.

Γιατί είναι σημαντική η συνέπεια;

Βοηθά τους πελάτες σας να σας εμπιστευτούν. Μπορεί να υπάρχει σύγχυση μεταξύ των πελατών που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην υποστήριξη, εάν κάθε μέλος του προσωπικού έχει διαφορετική κατανόηση των πολιτικών της εταιρείας.

Πώς μπορεί να βελτιωθεί η συνέπεια;

Τα παρακάτω βήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη συνέπεια της εξυπηρέτησης πελατών σας:
 • καθορίστε μια πολιτική εξυπηρέτησης πελατών που είναι σαφής και κατανοητή
 • εκπαιδεύστε το προσωπικό σας στην παροχή εξαιρετικής βοήθειας
 • βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι εύκολα προσβάσιμα
 • παρακολουθήστε την ποιότητα της υπηρεσίας σας μέσω φορμών σχολίων και ερευνών
πηγή: voxco.com/de/

Ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για να είστε συνεπείς;

Υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, όπως:
 • λίστα ελέγχου προτύπων υποστήριξης πελατών
 • φόρμες σχολίων πελατών και έρευνες
 • βαθμολογίες ικανοποίησης πελατών
Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η προσβασιμότητα στη λίστα ελέγχου προτύπων εξυπηρέτησης πελατών. Αυτό θα διευκολύνει το προσωπικό σας να αναφέρεται σε αυτό όποτε το χρειάζεται, καθώς και θα διευκολύνει την τήρηση των οδηγιών που ορίζονται στο έγγραφο.

Γιατί είναι σημαντική η εύκολη πρόσβαση;

Εάν τα πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, τότε το προσωπικό θα είναι λιγότερο πιθανό να αναφερθεί σε αυτά, οδηγώντας σε πιθανή μείωση της ποιότητας της υπηρεσίας. Μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο προσωπικό υποστήριξης.

Πώς πρέπει να γίνεται η εύκολη πρόσβαση;

Αποθηκεύστε τα σε μια βολική τοποθεσία, όπως ένας κοινόχρηστος φάκελος στο δίκτυο της εταιρείας. Μπορείτε επίσης να τα καταστήσετε διαθέσιμα στο Διαδίκτυο ή ακόμα και να τα εκτυπώσετε, ώστε το προσωπικό να έχει ένα φυσικό αντίγραφο για αναφορά.
Google Drive example

Ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για την παροχή εύκολης πρόσβασης;

 • Microsoft Word
 • Google Drive
Ένας από τους κύριους στόχους των προτύπων εξυπηρέτησης πελατών είναι να διασφαλιστεί ότι οι χρόνοι απόκρισης είναι όσο το δυνατόν συντομότεροι. Δείχνει ότι η επιχείρησή σας ενδιαφέρεται για τους πελάτες της, ότι τους εκτιμούν και τους σέβονται.

Γιατί είναι σημαντική η ταχύτητα απόκρισης;

Ο γρήγορος μέσος χρόνος απόκρισης είναι απαραίτητος για τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών. Αποδεικνύει ότι η επιχείρησή σας σέβεται τον χρόνο των πελατών της.

Πώς να μειώσετε την ταχύτητα απόκρισής σας;

Μπορείτε να το κάνετε αυτό εφαρμόζοντας ένα σύστημα καρτελών ή χρησιμοποιώντας λογισμικό κέντρου εξυπηρέτησης. Αυτό θα σας επιτρέψει να παρακολουθείτε την πρόοδο κάθε αιτήματος υποστήριξης και θα σας βοηθήσει να παρέχετε γρήγορες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.
ticketing software animation

Ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για τη μείωση του χρόνου απόκρισής σας;

Είναι επιτακτική ανάγκη να είστε ευγενικοί με τους πελάτες σας ανά πάσα στιγμή για να βοηθήσετε την επιχείρησή σας να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια θετική φήμη.

Γιατί είναι σημαντική η ευγένεια;

Πρέπει να λάβετε υπόψη τις ανάγκες των πελατών σας εάν θέλετε να δουν μια θετική εικόνα της επιχείρησής σας. Η εξυπηρέτηση πελατών είναι συχνά η πρώτη εντύπωση που έχουν οι άνθρωποι για την εταιρεία σας, επομένως είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι είναι καλή.

Πώς να είστε ευγενικοί;

Μπορείτε να ορίσετε πρότυπα για τη συμπεριφορά των εργαζομένων και να παρέχετε μαθήματα κατάρτισης που επικεντρώνονται στην ευγένεια και τους καλούς τρόπους. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε σενάρια εξυπηρέτησης πελατών.
πηγή: kissflow.com

Ποια εργαλεία μπορούν να σας βοηθήσουν να είστε ευγενικοί;

 • μαθήματα κατάρτισης εργαζομένων
 • μάθημα εκπαίδευσης ευγενείας
 • σενάρια για αντιπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών
Για να έχουν οι πελάτες σας μια θετική εμπειρία πελατών και να γίνουν επαναλαμβανόμενοι πελάτες, η ακρίβεια και η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι ζωτικής σημασίας παράγοντες.

Γιατί είναι σημαντική η ακρίβεια;

Όταν οι υπάλληλοί σας είναι ευγενικοί και δείχνουν την ακρίβεια, οι πελάτες είναι πιο πιθανό να αντιληφθούν θετικά την επιχείρησή σας.

Πώς να διατηρήσετε την ακρίβεια;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως το λογισμικό κέντρου εξυπηρέτησης LiveAgent για να παρακολουθείτε στενά όλες τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες. Επιπλέον, όλα τα ερωτήματα πελατών είναι προσβάσιμα από έναν ενιαίο συγκεντρωτικό φάκελο εισερχομένων. Με αυτό το σύστημα, τίποτα δεν θα αγνοηθεί. Το προσωπικό σας μπορεί επίσης να επωφεληθεί από τα σενάρια εξυπηρέτησης πελατών με όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες που χρειάζονται.
πηγή: site.helprace.com

Ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για τη διατήρηση της ακρίβειας;

 • σενάρια εξυπηρέτησης πελατών
 • μάθημα εκπαίδευσης ακρίβειας
 • εκπαιδευτικό μάθημα προσοχής σε λεπτομέρειες
Οι πελάτες προτιμούν να εξυπηρετούνται άμεσα κατόπιν αιτήματός τους. Η καλύτερη λύση θα ήταν να έχετε κάποιον προσβάσιμο 24 ώρες το 24ωρο μέσω ζωντανής συνομιλίας για να απαντά αμέσως στα ερωτήματα των πελατών, αλλά φυσικά δεν είναι πάντα δυνατό. Επίσης, μια γνωσιακή βάση είναι ένας καλός τρόπος για να ενθαρρύνετε τους πελάτες να επιλύουν προβλήματα μόνοι τους.

Γιατί είναι σημαντική η ανταπόκριση;

Εάν παρέχετε ανταποκρινόμενη εξυπηρέτηση, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όποιες ερωτήσεις ή προβλήματα προκύψουν θα αντιμετωπιστούν αμέσως. Εάν ένας πελάτης δεν λάβει απάντηση, μπορεί να τον κάνει να σκεφτεί ότι αγνοείται ή ότι δεν είναι σημαντικός για την εταιρεία.

Πώς να ανταποκρινόμαστε;

Παρέχετε έναν εύκολο τρόπο στους χρήστες να επικοινωνούν μαζί σας (όπως μια διεύθυνση email) και βεβαιωθείτε ότι κάποιος παρακολουθεί πάντα αυτό το κανάλι. Η υποστήριξη όλων των καναλιών είναι η καλύτερη, καθώς επιτρέπει στον πελάτη να αλληλεπιδρά με το κέντρο εξυπηρέτησης σε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας. Πολλοί πελάτες προτιμούν να επικοινωνήσουν με ένα τηλεφωνικό κέντρο ή ζωντανή συνομιλία για να λύσουν γρήγορα τα προβλήματά τους. Η ανταπόκριση σημαίνει επίσης απάντηση σε όλα τα παράπονα των πελατών. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ένα σύστημα για την παρακολούθηση ερωτημάτων και παραπόνων πελατών. Μπορείτε να παρακολουθείτε τυχόν προβλήματα ή πρόοδο με μεμονωμένους πελάτες. Λογισμικό όπως το Helpdesk LiveAgent είναι εξαιρετικό για αυτό.
LiveAgent live chat window
Ζωντανή συνομιλία του LiveAgent

Ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για να ανταποκρίνεστε;

 • καλά οργανωμένο λογισμικό διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM)
 • λογισμικό email κέντρου εξυπηρέτησης
 • λογισμικό ανταλλαγής μηνυμάτων
 • λογισμικό έρευνας
 • λογισμικό κέντρου εξυπηρέτησης LiveAgent
 • λογισμικό ζωντανής συνομιλίας
Τα τελευταία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει μια δημοφιλής λύση.

Γιατί είναι σημαντική η τεχνητή νοημοσύνη;

Προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χειρισμού περισσότερων ερωτημάτων ταυτόχρονα και της δυνατότητας παροχής μιας ανθρώπινης εμπειρίας στους πελάτες.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το AI;

Μπορείτε να εφαρμόσετε τεχνητή νοημοσύνη στο τμήμα υποστήριξης πελατών σας χρησιμοποιώντας εικονική βοηθούς και διάφορες ενσωματώσεις με δυνατότητες μηχανικής μάθησης. Αυτό σας επιτρέπει να παρέχετε ένα εξαιρετικό επίπεδο υποστήριξης πελατών και θα συμβάλει επίσης στη μείωση του φόρτου εργασίας για το προσωπικό υποστήριξής σας.
πηγή: cxtoday.com

Ποια εργαλεία AI να χρησιμοποιήσετε;

 • chatbots
 • εικονικούς βοηθούς
Η αυτοματοποίηση εξυπηρέτησης πελατών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παροχής υποστήριξης υψηλής ποιότητας. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της εργασίας του προσωπικού σας. Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες που μπορούν να καθοριστούν με κριτήρια μπορούν να εκτελεστούν αυτόματα.

Γιατί είναι σημαντική η αυτοματοποίηση εξυπηρέτησης πελατών;

Η χρήση εργαλείων αυτοματισμού βοηθά στη διαχείριση της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες σας πιο αποτελεσματικά. Θα κάνει επίσης τη διαδικασία λιγότερο χρονοβόρα τόσο για εσάς όσο και για τους πελάτες σας. Η χρήση κανόνων αυτοματισμού είναι επωφελής για μεγάλους όγκους καρτελών. Αφήνει λιγότερο χώρο για ανθρώπινο λάθος και βελτιώνει τους χρόνους απόκρισης.

Πώς να αυτοματοποιήσετε την εξυπηρέτηση πελατών;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία αυτοματισμού για να βοηθήσετε με τις ακόλουθες εργασίες:
 • διαχείριση λογαριασμού πελάτη
 • διαχείριση παραγγελιών
 • υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών
LiveAgent Dashboard Animation

Ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για την αυτοματοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών;

 • LiveAgent
 • Zendesk
 • Salesforce
Οι προσδοκίες των πελατών είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, αλλά μπορούν να διατηρηθούν υπό έλεγχο με τη βοήθεια της πρακτικής διαχείρισης.

Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση των προσδοκιών των πελατών;

Μπορείτε να ανταποκριθείτε καλύτερα στις ανάγκες των πελατών σας εάν κρατήσετε υπό έλεγχο τις προσδοκίες τους. Όποτε δεν ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες των πελατών σας, μπορεί να μην ικανοποιηθούν. Προσπαθείτε πάντα να παρέχετε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, αλλά μην υπόσχεστε αυτό που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε.

Πώς να διαχειριστείτε τις προσδοκίες των πελατών;

Ακούστε τις ανάγκες των πελατών σας και στη συνέχεια περιγράψτε τι περιλαμβάνεται και τι όχι στα πρότυπα εξυπηρέτησης σας. Να είστε ευθύς και ειλικρινής αντί να υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Όταν είναι δυνατόν, να είστε ευέλικτοι, αλλά βεβαιωθείτε ότι η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να χειριστεί το αίτημα.
πηγή: omniconvert.com

Ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για τη διαχείριση των προσδοκιών των πελατών;

 • φόρμα εξυπηρέτησης πελατών
 • επακόλουθη έρευνα
Λάβετε υπόψη ότι τα πρότυπα υποστήριξης πελατών μιας επιχείρησης συχνά μετρώνται από τη συμπεριφορά των εργαζομένων προς τους πελάτες.

Γιατί είναι σημαντική μια επαγγελματική προσέγγιση;

Βοηθά το προσωπικό σας να δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες. Η ικανοποίηση των πελατών μπορεί να βελτιωθεί με ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εργαζομένων που εστιάζει στην πελατοκεντρική επικοινωνία και συμπεριφορά.

Πώς να ακολουθήσετε μια επαγγελματική προσέγγιση;

Εμπλέξτε τους υπαλλήλους σας στο σχεδιασμό της διαδικασίας προτύπων εξυπηρέτησης πελατών και παρέχετε επαγγελματική κατάρτιση.
πηγή: praveenthakur.com

Ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για να ακολουθήσετε μια επαγγελματική προσέγγιση;

 • πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών
 • μαθήματα κατάρτισης εργαζομένων
Η διατήρηση ενός περιοδικού σχεδίου απόδοσης για την ομάδα υποστήριξης πελατών διασφαλίζει την τήρηση των προτύπων που έχετε ορίσει.

Γιατί είναι σημαντικό ένα σχέδιο απόδοσης;

Τα σχέδια απόδοσης επικοινωνούν τις στρατηγικές και τους στόχους της εταιρείας. Βοηθούν επίσης στη βελτίωση της παραγωγικότητας και των κινήτρων των εργαζομένων, καθώς και στην εξασφάλιση ότι είναι εξοικειωμένοι με τους στόχους της εταιρείας.

Πώς να δημιουργήσετε ένα σχέδιο απόδοσης;

Θέστε στόχους και στόχους που σχετίζονται με την εργασιακή απόδοση του προσωπικού σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτες αποτελεσμάτων για να παρακολουθείτε την πρόοδό τους και να προσδιορίσετε τυχόν τομείς που χρειάζονται βελτίωση.
πηγή: cezannehr.com

Ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία ενός σχεδίου απόδοσης;

 • Asana
 • scorecard
 • λογισμικό διαχείρισης έργου
Είναι σημαντικό να έχετε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους αντιπροσώπους εξυπηρέτησης σας για να τους κρατάτε ενήμερους με τις πιο πρόσφατες αλλαγές.

Γιατί είναι σημαντική η βελτίωση των αντιπροσώπων;

Οι αντιπρόσωποι σας πρέπει να γνωρίζουν για τις τελευταίες εξελίξεις. Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας για τους αντιπροσώπους σας ώστε να παρέχουν αξιόπιστη και ενημερωμένη υπηρεσία.

Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε την βελτίωση των αντιπροσώπων;

Προσδιορίστε ποιες περιοχές χρειάζονται βελτίωση και δημιουργήστε ένα σχέδιο εκπαίδευσης γύρω τους. Μπορείτε επίσης να θέσετε στόχους και στόχους που θα βελτιώσουν την απόδοση των αντιπροσώπων σας και θα τους κρατήσουν παρακινημένους.
πηγή: evolveip.net

Ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για τη βελτίωση των αντιπροσώπων;

 • πρόγραμμα εκπαίδευσης
 • εκπαιδευτικά μαθήματα για αντιπροσώπους υποστήριξης πελατών
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων σας θα σας βοηθήσει να δείτε ποιες καμπάνιες λειτουργούν καλά, ποιες θα μπορούσαν να βελτιωθούν και πώς αποδίδει κάθε εκστρατεία μάρκετινγκ.

Γιατί είναι σημαντική η παρακολούθηση και η καταγραφή των αποτελεσμάτων;

Για να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις, είναι απαραίτητο να μάθετε ποιες μέθοδοι μάρκετινγκ είναι αποτελεσματικές.

Πώς να παρακολουθείτε και να καταγράφετε τα αποτελέσματα;

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σχόλια καταγράφονται σωστά (το λογισμικό CRM είναι εξαιρετικό για αυτό), ώστε να μπορείτε να τα αναλύσετε αργότερα. Παρακολουθήστε τα αναλυτικά στοιχεία του ιστότοπού σας για να δείτε πόσα άτομα επισκέπτονται και ποιες σελίδες βλέπουν. Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποιο περιεχόμενο είναι δημοφιλές και τι χρειάζεται βελτίωση. Συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με αυτά των ανταγωνιστών σας – τι κάνουν αυτοί που δεν κάνετε εσείς;
Πώς να παρακολουθείτε και να καταγράφετε τα αποτελέσματα;

Ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για την παρακολούθηση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων;

 • Μερικά από τα πιο δημοφιλή εργαλεία παρακολούθησης και καταγραφής αποτελεσμάτων είναι:
 • Google Analytics
 • λογισμικό διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) όπως το HubSpot ή το Mailchimp
 • LiveAgent

Σύνοψη της λίστας ελέγχου προτύπων εξυπηρέτησης πελατών

 • Ορίστε πολιτική εξυπηρέτησης πελατών
 • Διατηρήστε τη διαφάνεια
 • Παρέχετε συνεπή εμπειρία
 • Φροντίστε για την εύκολη πρόσβαση
 • Ελέγξτε την ταχύτητα απόκρισης
 • Σεβαστείτε τους πελάτες
 • Δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες
 • Να ανταποκρίνεστε
 • Χρησιμοποιήστε τεχνητή νοημοσύνη
 • Αυτοματοποιήστε την εξυπηρέτηση πελατών
 • Διαχειριστείτε τις προσδοκίες των πελατών
 • Ακολουθήστε μια επαγγελματική προσέγγιση
 • Δημιουργήστε ένα σχέδιο απόδοσης
 • Βελτιώστε τους αντιπροσώπους σας
 • Παρακολουθείστε και καταγράψτε τα αποτελέσματα

Customer service standards FAQs

What are the 3 important qualities of customer service?

1. Courtesy: being polite and courteous to your customers at all times will help to create a positive image of your business. 2. Efficiency: customer support is often the first impression that people have of your company, so it's important to make sure that it's a good one. Customer satisfaction: provide your customers with a service that they are happy and satisfied with.

What are the different types of customer service?

Self-serve: customers resolve issues themselves. Live: customer service transactions are performed by a live agent. Web-based: customers interact with the company via the website or a chatbot. Community: customer service is delivered through e.g. social media channels.

How can I provide better customer service?

Provide your employees with effective training and support and set high standards for their behavior and interactions with clients. Use performance plans to help motivate your staff and to keep them up-to-date with the latest changes and developments. Improve your agents’ knowledge and skills. Make sure they understand your organization's goals and objectives.

What is the customer service CS formula?

It is a tool that can be used to measure the effectiveness of your customer service department. It consists of three elements: customer satisfaction, customer loyalty, and customer retention.

What are the customer service rules?

They are a set of guidelines to be followed by all employees when providing support to clients. Customer service agents should be polite, helpful, and professional at all times. They should also make every effort to resolve any complaints or queries that customers may have.

What are the benefits of providing good customer service?

Due to lower turnover rates, customer loyalty and retention rates increase, resulting in lower costs.<br> Gaining a loyal client base that you can utilize later on in many ways. Improved customer satisfaction, which will lead to greater profits for your company. Having excellent customer service will differentiate your company from the competition.

Σχετικοί Πόροι

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας ΄μας δίνετε την άδειά σας να χρησιμοποιούμε cookies όπως περιγράφεται από πολιτική απορήττου και cookies.

×
Προγραμματίστε μία ατομική κλήση και ανακαλύψτε πως μπορει το LiveAgent να ωφελήσει την επιχείρησή σας.

Είμαστε διαθέσιμοι σε πολλές ημερομηνίες

Προγραμματίστε ένα demo